• OBJAVLJENO: 28.04.2011.
Održana 9.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Usvojen zbirni izvještaj o procjeni šteta od prirodnih i drugih nesreća na području BPK-a Goražde i donesene odluke o raspodjeli prikupljenih sredstava

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj redovnoj 9. sjednici razmatrala je izvještaje o izvršenju Budžeta i o utrošku budžetske rezerve Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za period januar-decembar 2010.godine i poslala ih Skupštini na usvajanje. Utvrđene su i osnovice za plaću i naknade za topli obrok budžetskih korisnika za mjesec april 2011.godine .

Vlada nije imala primjedbi na izvještaje o radu i finansijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za period 01.01. do 31.12.2010.godine koje je uputila u skupštinsku proceduru. Usvojen je i Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde, za period 01.01.-31.12.2010.godine i upućen Skupštini na razmatranje, uz zaključak da se od Upravnog odbora Kantonalne bolnice zatraži da poduzme radikalnije i obuhvatnije mjere u provođenju sanacionog programa, te da u što kraćem roku dostavi Vladi analizu o tome koliko mjere iz sanacionog programa mogu biti osnova za finansijsku konsolidaciju ove zdravstvene ustanove. Od Upravnog odbora Kantonalne bolnice zatraženo je takođe, da Program sanacije uvrsti u Program rada bolnice za 2011.godinu.

Vlada je usvojila prijedlog Zaključka kojim Skupština BPK-a Goražde daje saglasnost Premijeru za potpisivanje Protokola o saradnji između Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Turske (TIKA) i Vlade BPK-a u vezi rekonstrukcije Kantonalne bolnice, te imenovala Savjetodavnu radnu grupu za pripremu postupka javne nabavke, odnosno tenderske dokumentacije za dodjelu ugovora o nabavci medicinske opreme iz sredstava Republike Austrije.
Usvojen je, takođe, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Doma za stara i iznemogla lica Goražde i formirana radna grupa koja će sačiniti program sanacije ove ustanove.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija BPK Goražde za period 01.01.-31.12.2010.godine kao i Izvještaj o finansijskom poslovanju ovog Javnog preduzeća i uputila ka Skupštini u dalju proceduru.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost premijeru Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da sa premijerom Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o saradnji u oblasti boračko-invalidske zaštite. Usvojeno je i više odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja jednokratnih novčanih pomoći za zadovoljenje egistencijalnih potreba i pomoći za liječenje ili nabavku lijekova pripadnicima boračke populacije.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za drugostepeno rješavanje u postupku odobravanja građenja, te usvojila Odluku o davanju saglasnosti za sufinansiranje Projekta «Modernizacija i rekonstrukcija postojećeg puta Goražde-Hubjeri dužine cca 2,40 km» u iznosu od 35.900 KM.
Na današnjoj sjednici, Vlada je prihvatila Izvještaj Pregovaračkog tima o pregovorima sa firmom “Prevent” i utvrdila nacrt Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe u korist privrednog društva “Prevent “Goražde.

Vlada je razmatrala i usvojila zbirni izvještaj o procjeni šteta od prirodnih i drugih nesreća na području BPK-a Goražde Komisije za procjenu šteta. Usvojene su i odluke o raspodjeli prikupljenih sredstava za otkljanjanje šteta, općini Goražde u iznosu od 100.000 KM, općini Foča-Ustikolina u iznosu od 40.000 KM i Općini Pale-Prača u iznosu od 18.000 KM.

U nastavku sjednice, Vlada je razmatrala i uputila Skupštini na usvajanje Izvještaj o radu i Finansijski plan JU «Službe za zapošljavanje BPK Goražde» za 2010.godinu, kao i odgovore na poslanička pitanja i inicijative.

Na kraju sjednice, Vlada je naložila Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da poduzme radnje usmjerene na poštivanje prava radnika vezana za proslavu 1.maja-Praznika rada, na način da provede kampanju nadzora u nedjelju 01.05. u periodu od 11,00 -17,00 sati.

Svim građanima BPK-a Goražde upućene su čestitke povodom 1.maja.-Praznika rada, sa željom da ovaj praznik provedu u zdravlju i sreći.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.