• OBJAVLJENO: 25.06.2014.
Vlada BPK Goražde održala 84.redovnu sjednicu
Utvrđena konačna rang lista za prodaju stanova u stambeno-poslovnom objektu “Lamela H2-zgrada za mlade”

Copy of IMG_0399

Na današnjoj 84.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost na Program novčanog podsticaja za podršku revitalizaciji Mljekare „Milgor“ i stvaranju uslova za pokretanje prerade mlijeka i razvoj poljoprivredne proizvodnje na području BPK Goražde u skladu sa potpisanim sporazumom sa Kraljevinom Holandijom, utvrđenom u budžetu Ministarstva za privredu na ekomskom kodu: Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-Mljekara.

Ukupna vrijednost ovog programa je 550.000 KM, a očekivani rezultati programa u 2014.godini su : završen proces reorganizacije poslovanja Mljekare „Milgor“, izrađen poslovni plan za izlazak proizovoda mljekare na tržište, smanjivanje ukupnih obaveza mljekare na održivi nivo, pokrenut probni rad mljekare, uspostavljen sistem otkupa, prerade i prodaje proizvoda od miljeka, povećanje stočnog fonda na području kantona, broja mini farmi itd.

Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost i na Plan i program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2014.godinu na ekonomskim kodovima: Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) i Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izrada projekata), u iznosu od 190.000 KM.

Vlada je primila k znanju Informaciju o izradi studije ekonomske opravdanosti za MHE na rijeci Kolini, te dala saglasnost za zaključenje ugovora o izvođenju radova na redovnom ljetnom održavanju regionalne ceste R-448.

Copy of IMG_0407

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila inicijativu Ministarstva za urbanizam za pokretanje procedure kupovine gradskog građevinskog zemljišta u naselju Vitkovići, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta za mlade osobe uposlene u preduzećima u ovoj industrijskoj zoni.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju konačne rang liste za prodaju stanova u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H2- zgrada za mlade“ u Goraždu te dala saglasnost na Plan utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam sa podračuna za zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je danas usvojila i prijedlog Izjave o podršci i spremnosti da učestvuje u realizaciji Projekta Bosanskog resorta na području BPK Goražde koja je proslijeđena Skupštini na konačno usvajanje.

Vlada i Skupština podržaće ovaj projekt pod uslovima da se njegovom realizacijom na području BPK Goražde otvori oko 2000 novih radnih mjesta te da ukupna investicija iznosi 220 miliona KM. Objekti i centri moraju biti završeni u roku od 5 godina u najmanjem procentu od 80% gotovosti, da Bosanski razvojni centar odmah uloži 600.000 KM u kupovinu 40 hektara zemljišta neophodnog za realizaciju projekta te da prioritet pri izgradnji objekata i drugih sadržaja pod istim uslovima imaju firme sa područja BPK Goražde.

Copy of IMG_0404

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za 20 branilaca i članova njihovih porodica s prostora BPK Goražde.

Vlada je danas primila k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje o upisu učenika u prve razrede srednjih škola, te dala saglasnost za objavljivanje konkursa za naknadni upis učenika.

Vlada je prihvatila i mišljenje Ministarstva za pravosuđe na Izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Ovo ministarastvo, naime, konstatovalo je da u ovom trenutku ne bi bilo opravdano podržati predložene izmjene pomenutog zakona, jer bi one direktno najviše pogodile zaposlene osobe koje dolaze iz proizvodnih i sličnih djelatnosti, gdje su plaće uglavnom zajamčene, pa bi zbog niskih plaća novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti bila kao neka vrsta socijalne pomoći, a ne naknada materijalne sigurnosti za vrijeme nezaposlenosti.

Saglasnost za nabavku opreme i ogrijeva dobile su OŠ Prača i OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača, a saglasnost za prijem namještenika Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“.

Vlada je danas odobrila i zahtjev za popunu radnih mjesta u Zavodu za besplatnu pravnu pomoć.

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata, Vlada je poništila oglas za prijem predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde te donijela zaključak o pokretanju ponovne procedure za prijem članova ovog tijela.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.