• OBJAVLJENO: 26.06.2014.
Aktivnosti na sanaciji i pokretanju Mljekare ''MILGOR''
Sutra se očekuje konačan dogovor

Copy of IMG_0444

U cilju provođenja aktivnosti na sanaciji i pokretanju Mljekare ”MILGOR”, u kabinetu premijera BPK Goražde danas je održan sastanak kojem su prisustvovali premijer Emir Frašto, ministar za privredu Demir Imamović, ministar za finansije Alem Mujković, ministar za pravosuđe, upravu i radne odnose Admir Pozderović, kantonalni pravobranilac Mensur Delahmet, predstavik Kantonalnog poreznog ureda Ifet Starhonić, predstavnik Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Emira Begović, sekretar Vlade BPK-a Goražde Emir Sijerčić, direktor mljekare Milgor d.o.o. Goražde Mithat Hodžić, predsjednik Sindikata radnika mljekare Izet Odžak, Murat Rašidović i predstavnici Ministarstva za privredu.

Na početku sastanka, ministar za privredu Demir Imamović upoznao je prisutne da je Vlada BPK-a Goražde na svojoj redovnoj 84. sjednici, koja je održana 25.06.2014. godine donijela odluku o usvajanju Programa podsticaja za podršku revitalizacije mljekare „Milgor“ Goražde, čime se stvaraju preduslovi za pokretanje prerade mlijeka i razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Izmirivanje stvorenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa po osnovu radno-pravnog statusa radnika u Mljekari ”MILGOR” d.o.o. Goražde i obaveza prema farmerima je slijedeći korak kako bi se mljekara mogla staviti u funkciju. Za potrebe realizacije ove aktivnosti, Ministarstvo za privredu kandidovalo je projekat Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji je odobren u iznosu od 300.000 KM.
Za potpunu realizaciju aktivnosti neophodno je 550.000 KM, zbog čega se ostatak potrebnih sredstava planirao u Budžetu BPK Goražde u iznosu od 250.000 KM.

U skladu sa Sporazumom sa Vladom Kraljevine Holandije, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde preuzela je odgovornost po pitanju osiguranja da fabrika ”MILGOR” doprinosi razvoju mljekarstva i kreiranju mogućnosti za zapošljavanje u ruralnim područjima. Ponovnim otkupom i preradom mlijeka, uz vraćeno povjerenje farmera, te usaglašen koncept razvoja mini farmi u ruralnim područjima kantona, projekat bi mogao funkcionisati u skladu sa ovim potpisanim Sporazumom, istaknuto je na sastanku.

Planom sanacije obaveza Mljekare ”MILGOR” predviđeno je potpuno izmirivanje obaveza po osnovu neizmirenih obaveza i doprinosa prema radnicima, u ukupnom iznosu od 222.186,11 KM, obaveza mljekare po osnovu obračunatih a neizmirenih plaća radnika u iznosu od 460,226 KM, te obaveza prema farmerima za otkupljeno a neisplaćeno mlijeko u iznosu od 159.958 KM. Imajući u vidu da su obaveze prema radnicima obračunate za period kada mljekara nije radila, te za period od tri godine kada je mljekara radila, programom je predviđeno sporazumno izmirivanje obaveza prema radnicima na način da se izmiri 80 % neto plaće za period za koji su radnici radili, a da se radnici odriču 20 % neto plaće za vrijeme za koje su radili i svih plaća koje su obračunate za period u kojem mljekara nije radila.

Sastanak se biti nastavljen sutra u kabinetu premijera na kojem će se razmatrati elementi Sporazuma o izmirivanju obaveza i dinamika izmirivanja obaveza u 2014. godini te spremnosti svih zainteresovanih strana da se na sporazuman način izmire obaveze Mljekare ”MILGOR”, na način koji bi otklonio opasnost od prinudne naplate obaveza iz imovine mljekare koja bi dovela do gašenja i propasti projekta za koji su Vlada Kraljevine Holandije, Vlada BPK Goražde i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva do 2003. godine uložili sredstva u iznosu od 2.737.494 KM.

Imajući u vidu značaj opstanka projekta ”MILGOR” za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području BPK Goražde, te uložena sredstva Kraljevine Holandije, Vlade BPK Goražde i Federacije BiH, očekuje se da se tokom sutrašnjeg dana postigne konačni dogovor , koji bi omogućio ponovno pokretanje Mljekare ”MILGOR”.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.