• OBJAVLJENO: 27.06.2014.
U završnoj fazi rješavanje problema Mljekare "Milgor"
Radnicima ponuđen sporazum

Copy of IMG_0459

Rješavanje dugogodišnjeg problema mljekare „Milgor“ u završnoj je fazi.

Na dva posljednja sastanka u kabinetu premijera BPK Goražde sa svim sudionicima u ovom procesu, precizirani su konkretni koraci i sačinjen sporazum koji će u konačnici, ako bude saglasnosti svih strana, dovesti do ponovnog pokretanja ove firme, te izmirivanja svih obaveza prema radnicima i povjeriocima.

„ U narednim danima, najdalje do ponedjeljka, potrebno je da se postigne sporazum sa radnicima kako bi se ovim sporazumom izmirile njihove obaveze. To su najveće obaveze ove mljekare, a njihovim izmirivanjem stvorili bi se preduslovi za njeno ponovno pokretanje – ističe ministar za privredu Demir Imamović te naglašava da je, ako bi se taj dio posla uradio, Kanton spreman da izmiri obaveze po osnovu obaveza i doprinosa i uvezivanje 112 godina i 2 mjeseca radnog staža za sve radnike u mljekari „Milgor“ te da im se u narednoj fazi pomogne ako je neophodno prilikom odlaska u penziju, ako neki period nije uvezan.

Murat Rašidović, član Nadzornog odbora privrednog društva Mljekara „Milgor“ ističe takođe da je ovo izuzetna šansa koju radnici ne bi trebali propustiti, te da su zadovoljene sve pretpostavke da se pristupi stvarnom pokretanju mljekare.

„ Ministarstvo za privredu i Vlada BPK Goražde poduzeli su značajne aktivnosti za pokretanje mljekare. Obezbjeđena su značajna sredstva koje se nalaze na računu, a sada sve to treba da se operativno i provede. Dakle, uposlenici ovog privrednog društva i sa druge strane Ministarstva za privredu, Porezna uprava i svi ovi sudionici, trebaju da ovo implementiraju.

Ja mogu da kažem da je ovo izuzetna šansa da se radnicima uplati i uveže staž, od 2004.godine do dana prestanka radnog odnosa. Sredstva su obezbjeđena, doprinosi za povezivanje staža su obračunati i utvrđeni. Napisan je veoma povoljan sporazum za radnike i njima je maksimalno ponuđeno; čvrsto je obećano da će im se u skladu sa sporazumom izmiriti obaveze.

IMG_0449

Ja pozivam radnike i predstavnike farmera da prihvate i potpišu taj sporazum, a mi mogli u toku ova dva dana uplatiti im doprinose i uvezati cjelokupan staž te izmiriti odmah jedan dio ličnog dohotka, prema utvrđenom sporazumu. Dakle, imamo sve pretpostavke i šanse da se ovo izvrši u ovoj godini. Drugo, dogovorili smo da pokrenemo mjere i sa Vladom Holandije, da dodatno razmotri mogućnosti i da ona da svoj doprinos u podršci Mljekari kako bi bila pokrenuta- kazao je Rašidović.

I direktor Mljekare „Milgor“ Midhat Hodžić se slaže da je ovo jedini način da se riješe nagomilani problemi u mljekari. On kaže da većina uposlenih prihvata uslove iz sporazuma te da ima par radnika koji se još nisu izjasnili i s kojima će se još pregovarati.

Nepotpisivanjem sporazuma svi gube, potvrđuje i ministar za privredu Demir Imamović.

„ Ako se ne potpiše sporazum mi ovo nećemo moći realizovati. Nećemo moći isplatiti obaveze što se tiče poreza i doprinosa, niti učestvovati u izmirivanju obaveza prema radnicima i onda, vjerovatno, u narednih nekoliko mjeseci došlo bi do prinudne naplate potraživanja iz imovine Mljekare „Milgor“, gdje bi se sigurno prodajom postrojenja a i objekta namirio jedan dio, a to je najveći dio javnih prihoda koje je Mljekara „Milgor“ dužna. Time bi mi u Goraždu ostali bez fabrike mlijeka i sigurno za jedan duži vremenski period ne bi bilo nikakvih aktivnosti po pitanju razvoja mljekarstva na području našeg kantona“- kazao je ministar Imamović.

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.