• OBJAVLJENO: 23.07.2014.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 87. redovnu sjednicu
Odobrena sredstva za isplatu studentskih kredita za dva mjeseca

IMG_0802

Svoju 87. redovnu sjednicu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je jutros u 09:30 u prisustvu svih ministara i ovlaštenog predstavnika Ministarstva za finansije.

Na početku sjednice, Vlada je donijela odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi i odobravanju prijedloga projekata koji će se finansirati po Programu podrške razvoja poduzetništva i obrta za 2014. godinu.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o lokalitetu „Haldište“ koje je preneseno u vlasništvo Općine Goražde kao učešće BPK-a Goražde u finansiranju regionalne deponije. Kako Projekat regionalne deponije na ovom lokalitetu do sada nije realizovan, niti je započet, Ministarstvo za privredu pokrenulo je aktivnosti oko proglašenja ovog prostora zonom pogodnom za razvoj privrede i turizma na području BPK-a Goražde. S ovim u vezi, Vlada je donijela Zaključak kojim je zadužila Kantonalno pravobranilaštvo da razmotri ovu Informaciju, kao i naredne korake u vezi sa vraćanjem pomenutog lokaliteta u vlasništvo BPK-a Goražde.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Akcionog plana za sigurnije odvijanje saobraćaja na cestama u Bosanskopodrinjskom kantonu za prošlu godinu i utvrdila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vršenju taksi prijevoza na području BPK-a Goražde koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru i koji predviđa povećanje broja taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Foča (Federacija).

Vlada je donijela i u dalju skupštinsku proceduru uputila Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Emiru Fraštu za potpisivanje ugovora sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde o izvođenju radova na rekonstrukciji regionalnog puta R448, dionica Baćanski most-Zupčići u dužini od 1.400 m.

Na ovoj sjednici doneseno je i Rješenje o imenovanju Komisije za drugostepeno rješavanje u postupku odobravanja građenja iz nadležnosti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja donesene su odluke o odobravanju novčanih sredstva na ime pomoći za rad boračkih udruženja, Projekat obilježavanja dana šehida u Bosanskopodrinjskom kantonu, Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija, te sufinansiranje odlaska RVI s prostora našeg kantona na Sporstke igre RVI BiH koje će se održati u Bihaću u periodu od 15-18. avgusta 2014. godine.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava za isplatu studentskih kredita za dva mjeseca, te je Osnovnoj školi „Husein ef. Đozo“ dala saglasnost za pokretanje postupka nabavke lektira za školsku biblioteku.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju upravnih odbora JU Zavod zdravstvenog osiguranja, JZU Kantonalna bolnica i JU Služba za zapošljavanje.

Zbog obimnosti dnevnog reda i složenosti pojedinih tačaka, sjednica je prekinuta i nastavit će se sutra.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.