• OBJAVLJENO: 30.05.2011.
Press konferencija Koordinacije Sindikata budžetskih korisnika
Donijeti potrebne zakonske propise radi izjednačavanja prava budžetskih korisnika u svim kantonima Federacije BiH!

press_300511_b1_1.JPG

S ciljem informisanja javnosti o stvarnoj situaciji uposlenih u obrazovanju, policiji i organima uprave kada su u pitanju plate i ostala prava iz radnog odnosa, predstavnici Koordinacije Sindikata budžetskih korisnika BPK Goražde održali su danas press konferenciju.

„Budžetski korisnici BPK-a Goražde ne zaslužuju položaj koji trenutno imaju na nivou Federacije, kada su u pitanju plaće i ostale naknade koje nemaju karakter plaća, kao i ukupna materijalno-tehnička opremljenost. Zbog takve situacije, vodili smo stalni socijalni dijalog sa Vladom BPK Goražde, organizovali štrajkove i prosteste, a sve u cilju poboljšanja trenutne situacije. Koordinacija Sindikata budžetskih korisnika je, sa rezervom, podržala usvojeni budžet Kantona za 2011. godinu iz razloga što bi njegovim nedonošenjem, nakon 31.03.2011. godine, došli u situaciju obustave isplata plaća i ostalih naknada.“- ističu predstavnici Sindikata.

press_300511_b1_2.JPG

Istaknuto je da je da su uposleni u obrazovanju, policiji i organima uprave poštivali i pridržavali se Vladinih mjera štednje, odričući se time zakonom propisanih prava iz radnog odnosa.

„Naše razumijevanje i strpljenje, pod izgovorom da se radi o ekonomski neodrživom kantonu, je pri kraju i mi više ne možemo i nećemo dozvoliti nastavak dalje agonije uposlenika u ovom kantonu. Dok uposlenici u pojedinim kantonima, sudskim putem, na ime zakonskih prava iz radnog odnosa, ostvaruju višemilionska potraživanja, mi i dalje ostajemo na istoj poziciji. Dosadašnja praksa finansiranja ovog kantona išla je u pravcu obezbijeđivanja sredstava kroz grant sa federalnog nivoa, i uvijek je, u principu, dolazilo do raznih problema i obustava u isplati grantova ovom kantonu. Nažalost, takva situacija se i dalje nastavlja, tako da se prema našim informacijama isplata planiranih sredstava opet dovodi u pitanje, čime se dovode u pitanje i sve isplate u ovom Kanotnu, a takvoj situaciji doprinose i određene neutemeljene izjave pojedinaca koji situaciju u BPK-u pokušavaju prezentovati mnogo boljom nego što ona jeste.

Stoga, Sindikati budžetskih korisnika traže od izvršne i zakonodavne vlasti Federacije da odmah, po skraćenoj proceduri, pristupi donošenju odgovarajućih zakonskih rješenja, odnosno izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda, čime bi se, konačno, sistematski riješio status i finansiranje ovog kantona i ono više ne bi ovisilo o volji pojedinaca.“

– Ukoliko Vlade BPK Goražde i Federacije ne realizuju ranije dogovore na usvajanju zakonskih propisa, kojima bi se izvršilo izjednačavanje plaća na nivou Federacije, moguće je vrlo brzo očekivati poduzimanje svih zakonom dozvoljenih mjera i radnji, što uključuje i masovniji odlazak članstva Sindikata i građana BPK Goražde pred zgrade institucija vlasti u Sarajevo, radi ostvarivanja pomenutih prava – istaknuto je na press konferenciji.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.