• OBJAVLJENO: 24.07.2014.
Održana 33. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde
Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

IMG_0885

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala svoju 33. redovnu sjednicu.

Na prijedlog Vlade BPK Goražde, prvobitno planirani dnevni red proširen je sa još jednom tačkom, a radi se o Prijedlogu zaključka o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-448, dionica Baćanski most-Zupčići.

U okviru Vladinog sata, podneseno je niz poslaničkih pitanja i inicijativa, a na postavljena pitanja sa prethodne sjednice, odgovore je obrazložio sekretar Vlade.

IMG_0883

U nastavku sjednice, Skupština je usvojila Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovim porodica u BPK Goražde i Izvještaj o radu Vlade BPK-a za 2013. godinu.

Skupština je razmatrala i usvojila i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za prošlu godinu JU Zavod zdravstvenog osiguranja, UKC Sarajevo, JU Centar za socijalni rad i JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde.

Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana sa izvještajem o radu JU Služba za zapošljavanje, Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana JZU Kantonalna bolnica i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP Bosansko-podrinjske šume za 2013. godinu nisu usvojeni.

Do kraja sjednice, poslanici u Skupštini primili su k znanju Informaciju o izvršenju budžeta BPK-a Goražde za period 01.01.-31.03.2014.godine, te informacije o stanju šuma i stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK-a Goražde.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.