• OBJAVLJENO: 31.07.2014.
Akcioni plan udruženja osoba sa invaliditetom 2014-2017.godina
Stvaranje povoljnjijeg ambijenta za osobe sa invaliditetom

Picture 049

Dvodnevna edukacija osoba sa invaliditetom koja se odnosi na realizaciju Akcionog plana za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti 2014-2017.godina i koja se provodi na nivou FBiH na području BPK-a Goražde završena je danas.

U okviru edukacije urađen je i nacrt  lokalnog Akcionog plana, čijoj prezentaciji je prisustvovala i ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Nela Čarapić.

Prema rječima Sabine Džebo, kao jedne od učesnica izrade Nacrta akcionog plana za područje BPK-a,  prije njegove izrade  provedena je analiza situacije koja se odnosi na pitanje zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

„Dobili smo podatke da na području našeg kantona postoji 1.500 osoba sa invaliditetom i na osnovu analize situacije koju smo uradili, odredili smo tri prioriteta koji će biti u Akcionom planu 2014-2017. To je podizanje nivoa svijesti o osobama sa invaliditetom, njihovim pravima i mogućnostima, prilogođavanje arhitektonskih barijera osobama sa invaliditetom i obrazovanje djece sa invaliditetom u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona“- istakla je ona.

Implementacija ovog Akcionog plana bila bi od velikog značaja u smislu stvaranja povoljnjijeg ambijenta za osobe sa invaliditetom.

„Nadamo se da ćemo u narednom periodu zajedno sa ljudima i vlastima uspjeti da se ovaj dokument usvoji i da počne njegova implementacija.  Mi smo svjesni da je Goražde sredina koja ima jako puno problema, ali potrebno je da zajedno sa organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom radimo  kako bismo stvorili  jedan povoljnjiji ambijent u kojem će se osobe sa invaliditetom osjećati građanima koji imaju jednake mogućnosti. Vlast, građani i predstavnici nevladinih organizacija mogu jako puno uraditi i na dobijanju sredstava preko projekata iz inozemstva i sa nivoa FBiH. Na taj način ovdje se može graditi ambijent u kojem će se napraviti pristupačna sredina, objekti, postići dovoljno radnih mjesta za osobe sa invaliditetom i da djeca sa invaliditetom budu uključena u redovno školovanje. Mislim da za to postoje dobri uvjeti i mi sa nivoa FBiH ćemo učiniti sve da pružimo pomoć i vlastima u ovom kantonu, kao i organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom“- kazao je koordinator projekta i predsjednik Saveza slijepih osoba FBiH Fikret Zuko.

Na ime uspješno okončane obuke, predstavnicima udruženja i njihovim saradnicima dodijeljeni su certifikati.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.