• OBJAVLJENO: 28.08.2014.
Ministrica za urbanizam, prosotorno uređenje i zaštitu okoline posjetila gradilište
Radovi na izgradnji zgrade za mlade- Lamele H2 teku planiranom dinamikom

Copy of IMG_1326

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde putem stalnog nadzornog tijela i nadzornog organa svakodnevno prati aktivnosti na izgradnji stambeno-poslovnog objekta Lamela H2, zgrade za mlade.

Posjetu gradilištu danas je upriličila i resorna ministrica Biljana Simić kako bi se na terenu upoznala sa dinamikom i kvalitetom izvedenih radova.

U pratnji ministrice bili su i predsjedavajući Skupštine BPK Suad Došlo, ministar za boračka pitanja Zijad Briga i poslanik u Skupštini BPK-a Rasim Mujagić.

Kao što je poznato, kamen temeljac za izgradnju ove zgrade položen je 12.06.2014.godine. Veoma nepovoljne vremenske prilike i jake padavine na samom početku uzrokovale su manji zastoj u izvođenju zemljanih radova, što nije uticalo na kasnije radove .

Copy of IMG_1330

Kada je riječ o zemljanim radovima do danas je izveden mašinski iskop materijala za građevinsku jamu objekta, obezbjeđivanje drenaže, planiranje tla ispod temeljne ploče, uključujući valjanje i nabijanje, geomehaničko ispitivanje zbijenosti podloge te razastiranje i nabijanje tamponskog sloja.

I betonski radovi su već u poodmakloj fazi.

Izvršena je ugradnja podložnog betona i armiranje, šalovanje i betoniranje temeljne kontra ploče. Takođe, izvršeno je betoniranje armirno-betonskih zidova podruma, dvokrakog armirano-betonskog stepeništa podrum – prizemlje, armirano-betonske stropne ploče podruma, armirano-betonske stropne ploče podruma i zidova prizemlja, dvokrakog armirano-betonskog stepeništa prizemlje – prvi sprat te armirano-betonske stropne ploče prizemlja.

„ Izvođenje radova ide planiranom dinamikom, a što se tiče njihovog kvaliteta za sada se može biti zadovoljno- kazala je ministrica Simić, nakon posjete gradilištu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.