• OBJAVLJENO: 24.09.2014.
U ovoj godini počinje prva faza projekta zatvaranja tri kolektivna centra u Goraždu
Zajedničkim radom do rezultata

Copy of IMG_9966

Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, UNHCR-a, Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Općine Goražde zajednički rade na pripremi projekata CEB-a, koji se odnosi na zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno njena ministarstva za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, pripremili su projektnu građu za zatvaranje pet (5) kolektivnih centara u općini Goražde, kao i za nadogradnju i obnovu JU Dom za stara i iznemogla lica u Goraždu.

Općina Goražde pripremila je projektnu građu za obnovu i rekonstrukciju potkrovnih stanova u ulici M.Tita u Goraždu.

Sve navedene projekte odobrili su predstavnici međunarodne zajednice i Razvojna banka Vijeća Evrope. Nakon toga, Predsjedništvo BiH donijelo je Odluku o zaključivanju Okvirnog sporazuma o kreditu za ove projekte sa Razvojnom bankom Vijeća Evrope. Sporazum je ratificiran od strane Parlamenta BiH u aprilu 2014.godine.

Do kraja godine počeće prva faza realizacije projekta kojim će se zatvoriti tri kolektivna centra u Goraždu i to: Belvedere, Balkan I i Barake. Stanari ovih kolektivnih centara biće smješteni u tri novoizgrađena stambena objekta sa 85 stanova, vrijednosti 1.925 000 eura.

Za realizaciju ovog projekta formiran je tim koji sačinjavaju predstavnici Federalnog ministarstva, Vlade Bosansko-podrinjskog kantona i Općine Goražde. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i UNHCR nadziraće njegovu realizaciju.

Pored učešća u ljudskim resursima, Vlada BPK i Općina Goražde imaju i druge obaveze u realizaciji ovog projekta.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ima obavezu da sufinansira održivu komponentu u projektu, tj. da iz izdvojenih sredstava pokuša obezbijediti zapošljavanje radno sposobnih članova porodica – korisnika projekta.

Obaveza Općine Goražde je da obezbijedi zemljište za gradnju tri stambena objekta, sve potrebne dozvole za njihovu gradnju, kao i priključak na infrastrukturu.

Važno je napomenuti da je u prethodnom periodu realizacijom pilot projekta, po istom principu, zatvoren kolektivni centar Splavište. Njegovo zatvaranje finansirano je iz donatorskih sredstava Vlade SR Njemačke, a Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je za finansiranje održive komponente ovog projekta izdvojila 65.000 KM.

– Samo zajedničkim radom i učešćem Vlade BPK Goražde i Općine Goražde, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Federalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice, kao i međunarodne zajednice, ovi izuzetno značajni projekti mogu biti realizovani, a njihova realizacija omogućiće da se poslije 20 godina, konačno, zatvore svi kolektivni centri na području BPK Goražde- istaknula je ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Nela Čarapić.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.