• OBJAVLJENO: 26.09.2014.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Potpisani ugovori o volontiranju

IMG_2292

Ugovore o volontiranju u organima državne službe na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisalo 36 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje.

Riječ je o mladim ljudima sa završenom visokom stručnom spremom, bez radnog iskustva koji će imati priliku da u narednoj godini dana steknu radno iskustvo te pravo na polaganje stručnog ispita. Volonteri s kojima su potpisani ugovori, uz zdravstveno i osiguranje od povreda na radu , ostvaruju pravo na naknadu za topli obrok i pravo na prijevoz, zavisno od mjesta stanovanja.

Sredstva za realizaciju ovog programa obezbijedila je Vlada BPK Goražde, odnosno resorna ministarstva, kantonalne uprave i službe, a današnjem potpisivanju prisustvovao je i premijer Emir Frašto.

Uz čestitke, on je zaželio volonterima da vrijeme koje će provesti radeći u državnim organima uprave iskoriste za sticanje iskustva koje će moći primijeniti u svom budućem zaposlenju.

IMG_2289

„Mi ćemo se truditi da steknete znanje i da na malo drugačiji način pratite kako se to odvija u organima državne službe te da vaša znanja budu korištena. Predviđeno je da će u naredne tri godine 15 do 20 službenika ostvariti pravo na penziju i time će se stvoriti uslovi da konkurišete i ostvarite posao u državnim službama. Želja mi je takođe, da vaš odnos prema ovom radu bude faktički ogledalo našeg rada, da vi djelujete na nas kako bismo mi bili bolji“- kazao je u svom obraćanju volonterima premijer BPK Goražde Emir Frašto.

Prema riječima Asima Plakala, stručnog savjetnika u Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose koji po ovlaštenju obnaša funkciju ministra pravosuđa, nakon odluke koju je Vlada BPK donijela za prijem volontera, Služba za zapošljavanje je provela anketu i intervju sa zainteresovanim osobama, a Vlada i ministarstvo su nastojali udovoljiti željama volontera u kojim službama će obavljati volonterski staž.

Volonteri počinju sa radom u srijedu, 01. oktobra 2014. godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.