• OBJAVLJENO: 26.09.2014.
Vlada BPK Goražde održala 96.redovnu sjednicu
Usvojen prijedlog Zakona o industrijskim zonama

IMG_2265

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 96.redovnoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o industrijskim zonama na području BPK-a Goražde i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Nakon provedenih javnih rasprava u sve tri općine Kantona, prijedlog ovog zakona ponovo će se naći pred poslanicima Skupštine, a njegovim usvajanjem urediće se način određivanja područja, osnivanje i upravljanje industrijskim zonama, nadležnosti i modeli podrške razvoju industrijskih zona na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Cilj osnivanja industrijskih zona je stvaranje povoljnih uslova za razvoj prerađivačke industrije, povećanje atraktivnosti za ulaganje i kreairanje novih radnih mjesta na području Kantona, istaknuto je ovom prilikom.

Vlada je dala saglasnost premijeru da zaključi Ugovor o načinu utroška sredstava za realizaciju aktivnosti utvrđenih Programom novčanog podsticaja za podršku revitalizacije Mljekare „MILGOR“ i stvaranju uslova za pokretanje prerade mlijeka i razvoj poljoprivredne proizvodnje na području BPK-a Goražde u skladu sa potpisanim sporazumom sa Kraljevinom Holandijom, sa UF“FARMER“ Goražde-kao implementatorom i Mljekare „MILGOR“ d.o.o. Goražde korisnikom projekta. Prema ugovoru, sredstva za realizaciju prve faze ovog programa u iznosu od 300.000 KM trošiće se predviđenom dinamikom i po prioritetima, u skladu sa zahtjevima Ministarstva za privredu upućenih Ministarstvu finansija.

Vlada je takođe usvojila Odluku o davanju saglasnosti za izradu Programa istražnih radova i Elaborata o izvršenim istražnim radovima za potrebe izrade Glavnog projekta izradnje MHE na rijeci Kolini, kao i Odluku o predavanju u posjed nekretnina na dijelu regionalnog puta R448 kroz naselje Splavište.

Vlada je odobrila projekat Organizacije porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde koji se odnosi na obilazak mezarja, posjetu organizacijama i druženje porodica šehida – poginulih boraca.

Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja sufinansiraće se i sanacija lokalnih puteva u mjestima povratka lokalnog stanovništva, a sredstva u iznosu od 4.500 KM izdvojiće se za sanaciju puta „Tovarnica“ i lokalnog puta Staro Rudo- selo Zagrađe.

Vlada je odobrila i sredstva za obilježavanje memorijalog turnira „Damir Kanlić – Žućo“ , kao i redovne tranše za rad udruženja i projekat poboljšanja statusa boračkih populacija.

Podršku Vlade dobio je Projekat psiho – terapijska grupa Udruženja „Svjetlost Drine“ iz Goražda.

Ministarstvo za finansije dobilo je saglasnost Vlade za vođenje pregovaračkog postupka za odabir najpovoljnijeg ponuđača za „Vršenje usluga funkcionalne i tehničke podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja“.

Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za avgust ove godine.

Saglasnost Vlade za pokretanje procedure za nabavku opreme neophodne za rad dobile su osnovne škole „Fahrudin Fahro Baščelija“ i „Ustikolina“.

Vlada je razmatrala izmjene i dopuna Finansijskog plana Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde, te donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora ove javne ustanove.

Današnja sjednica završena je razmatranjem akta Agencije za privatizaciju Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde i prihvatanjem ustavne žalbe podnesene Ustavnom sudu Crne Gore na presudu Vrhovnog suda, koja se odnosi na nekretnine GPD „Drina“ u ovoj državi.

Vlada je takođe prihvatila prijedlog direktorice Agencije da se bez obzira na uloženu ustavnu žalbu, kod sudova u Bosni i Hercegovini podnese utvrđujuća tužba za utvrđenje činjenice da li je GPD „Drina“ u postupku provatizacije kupila sporne nekretnine u Crnoj Gori kao i sporne poslovne prostore u Hotelu „Gradina“ u Goraždu.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.