• OBJAVLJENO: 29.12.2014.
Komisija za koncesije BPK-a Goražde
Potpisan sporazumni raskid ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju gipsa i Aneks ugovora o koncesiji u vezi MHE „Kosova“

Foča-Ustikolina

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto potpisao je Sporazum o raskidu Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju gipsa na lokalitetu Presjeka u općini Foča (FBiH) sa privrednim društvom WGPM d.o.o. Ustikolina.

Odluku o davanju saglasnosti za sporazumni raskid pomenutog ugovora donijela je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na osnovu odluke privrednog društva „WGPM“ d.o.o.  o pokretanju likvidacionog postupka ovog društva.

WGPM d.o.o. je kao koncesionar redovno izmirivao svoje ugovorne obaveze, a nakon raskida ugovora uplatio je i koncesionu naknadu za 2014. godinu u iznosu od 30.000,00 KM, čime su prestale da važe prava i obaveze ugovornih strana po ovoj koncesiji.

Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost premijeru BPK-a Goražde i za zaključivanje Ankesa Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Kosova“ na Kosovskoj rijeci u općini Foča (FBiH) sa koncesionarom „EKO-REM“ d.o.o. Sarajevo, čime su, zbog promjene zakonskih propisa, te drugih objektivnih okolonosti, rokovi definisani ovim ugovorom produženi za osamnaest mjeseci.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.