• OBJAVLJENO: 22.01.2015.
Vlada BPK Goražde održala 2.redovnu sjednicu
Okončanje projekta zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije u ovoj godini

IMG_4086

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 2.redovnoj sjednici odobrila je tekuće transfere općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za januar 2015.godine. Zbog odluke o privremenom finansiranju, visina ovih transfera ostala je nepromijenjena, do donošenja Budžeta BPK za 2015.godinu.

Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2015. godinu.

Primljena je k znanju Informacija o provedenim aktivnostima na implementaciji stimulativnih mjera pri zapošljavanju i samozapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica. Dajući podršku ovom značajnom projektu koji će u konačnici dovesti do zapošljavanja 80 pripadnika boračke populacije, Vlada je zadužila Ministarstvo za boračka pitanja da u prijedlogu Budžeta za 2015. godinu planira dodatna sredstva u iznosu od 310.000 KM s ciljem okončanja postupka pokrenutog u 2014.godini.

IMG_4090

Vlada je razmatrala i usvojila izvještaje o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za novembar i decembar 2014.godine. Prema ocjeni resornog ministra, statistički podaci za ovaj period pokazuju poboljšanje stanja bezbjednosti na cijelom području BPK-a Goražde. Smanjen je broj krivičnih djela i prekršaja u odnosu na isti period 2013. godine. Međutim, povećan je broj saobraćajnih nesreća.

Vlada je usvojila izvještaje Komisije za kontrolu ugovorenih obaveza i realizacije utroška sredstava po programima Ministarstva za privredu „Podrška razvoju neprofitnim organizacijama“ i „Podrška razvoju poduzetništva i obrta“ za 2014.godinu te dala saglasnost ministru za privredu da zaključi Anex Ugovora o ustupanju poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području Bosansko-podrinskog kantona Goražde sa JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

K znanju je primljena i informacija o Izmjeni i dopuni Plana i programa Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu.

IMG_4095

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobilo je od Vlade saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama s područja BPK Goražde, na određeno radno vrijeme do 30.06.2015.godine.

Usvojena su i rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Školskog odbora JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići i člana Školskog odbora JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde, te data saglasnost JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde na pokretanje procedure za izvođenje mašinskih radova (razvod grijanja) na objektu škole.

Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose odobreno je Rješenje o utvrđivanju oznaka za organe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencije o predmetima i aktima u 2015. godini.

Na zahtjev Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je dala saglasnost premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje kupoprodajnih predugovora sa licima koja su stekla pravo na kupovinu stanova i poslovnih prostora u stambeno-poslovnom objektu “Lamela-H2”-Zgrade za mlade u Goraždu.

Vlada je danas imenovala članove Komisije za javne nabavke, Savjetodavno-koordinacione komisije i Komisije za izradu metodologije programa rada Vlade, čiji je cilj praćenje rada Vlade  i usaglašavanje metoda rada između ministarstava.

Na kraju sjednice, Vlada je odobrila Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 50 tona drvene peleti i da sa Poreznom upravom FBiH-Kantonalnim poreznim uredom Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga skladištenja i čuvanja roba.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.