• OBJAVLJENO: 06.02.2015.
Press konferencija Uprave policije MUP-a BPK Goražde
Predstavljena informacija o stanju bezbjednosti na području BPK-a Goražde za prošlu godinu

Mup press 001

U Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održana press konferencija na kojoj javnosti prezentirana informacija o stanju bezbjednosti i sigurnosti na prostoru BPK-a Goražde u protekloj godini.

Stanje bezbjednosti ocijenjeno je zadovoljavajućim s obzirom na činjenicu da u 2014. godini na području BPK-a nisu registrovani slučajevi narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, kao i to da je, u odnosu na 2013. godinu, smanjen broj saobraćajnih nesreća i registrovanih krivičnih djela.

Komesar policije Ešef Hurić istakao je da je na području BPK-a u prošloj godini registrovano ukupno 140 krivičnih djela, što predstavlja smajenje za 14,63 posto u odnosu na 2013. godinu. Rasvjetljeno je 73,57 posto registrovanih krivičnih djela te su nadležnim tužilaštvima upućena 94 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 127 lica.

Najveći broj ovih djela odnosi se na krivična djela protiv imovine (37,87 %), protiv zdravlja ljudi (21,42%), te protiv javnog reda i pravnog prometa (10%).

Od ukupnog broja prijavljenih lica, 60 je povratnika u vršenju krivičnih djela i 9 maloljetnika.

U prošloj godini registrovano je 30 događaja iz oblasti proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga.

– Postignuti su zapaženi rezultati na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Nakon poduzetih istražnih radnji, policijski službenici su u više navrata izveli akcije i izvršili pretrese stambenih objekata, vozila i lica, te je Kantonalnom tužilaštvu podneseno 26 izvještaja protiv 28 lica – istako je komesar Hurić.

Zabilježen je blagi porast registrovanih krivičnih djela iz oblasti nasilja u porodici. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 11 izvještaja protiv 11 lica ili 4 više u odnosu na 2013. godinu.

U prošloj godini, na području BPK-a registrovano je 10 protestnih okupljanja, 29 javnih skupova, organizovani su festivali u sve tri općine kantona, kao i brojni predizborni skupovi i ni na jednom od ovih masovnih događaja nije zabilježen slučaj narušavanja javnog reda i mira.

– Ovakvo stanje postignuto je zahvaljujući  prvenstveno odgovornosti organizatora skupova, profesionalnom djelovanju policijskih službenika, ali i razvijenoj svijesti građana – naglasio je komesar.

Registrovano je ukupno 75 prekršaja od strane 96 lica i taj broj je u odnosu na 2013. godinu manji za 31,81 posto. Najveći broj prekršaja odnosi se na tuče i fizičke napade (38,66%) i drsko ponašanje (14,66%).

U odnosu na 2013. godinu, broj registrovanih saobraćajnih nesreća smanjen je za 13,82%, a od 81 zabilježene saobraćajne nesreće, najviše ih je sa materijalnom štetom (67,9%). Od ostalih, u najvećem broju nezgoda radilo se o lakšim povredama lica, a registrovane su i dvije u kojima su dvije osobe smrtno stradale.

Izvršeno je ukupno 31967 kontrola u oblasti saobraćaja, te je uručeno 4887 prekršajnih naloga i 18 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Prema riječima policijskog komesara, Uprava policije Goražde će u ovoj godini pojačati operativno djelovanje s ciljem očuvanja povoljnog stanja i podizanja stepena sigurnosti na još veći nivo.

– Posebna pažnja bit će posvećena saradnji s drugim policuijskim agencijama za provođenje zakona, vladinim i nevladinim institucijama i drugim organima s ciljem poduzimanja zajedničkih kako preventivnih, tako i represivnih mjera s ciljem sprečavanja privrednog, finansijskog, organizovanog i svakog drugog vida kriminala koji bi mogao uticati na bezbjednost građana – poručio je komesar Hurić.

Mup press 002

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.