• OBJAVLJENO: 06.02.2015.
Sastanak sa predsjednicima temeljnih boračkih udruženja
Razgovarano o poboljšanju statusa boračke populacije

100_7621

Na zahtjev Koordinacije boračkih udruženja s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je u zgradi Vlade održan sastanak predstavnika temeljnih boračkih udruženja sa premijerom  Emirom Okovićem i ministrima za boračka pitanja, finansije i socijalnu politiku, Zijadom Brigom, Nudžeimom Džihanićem i Alenom Pašovićem. Sastanku je prisustvovala i predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Aida Obuća.

Razgovarano je o ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije utvrđenim Zakonom o dopunskim pravima boraca te o izradi nacrta Budžeta BPK za 2015.godinu kroz koji se najvećim dijelom ostvaruju ova prava, a posebno težište razgovora stavljeno je na program zapošljavanja ove populacije. Tema razgovora bila je i realizacija projekata započetih u 2014.godini, pomoć u liječenju boračke populacije, pitanja revizije kao i ostala bitna pitanja vezana za regulisanje njihovog statusa.

„ Ono što je očekivati u narednom periodu jeste još snažnija podrška Vlade BPK Goražde u maksimalnom kapacitetu kako bi se poboljšao standard pripadnika boračkih populacija. Ono na čemu će biti fokus i težište ove Vlade u budućnosti jeste da intezivno radimo na zapošljavanju boračke populacije, u saradnji sa svim agencijama i službama, prije svih Službom za zapošljavanje, uz angažovanje svih kapaciteta s kojim raspolažemo s ciljem da kroz naše programe utvrdimo da nakon ovog mandatnog perioda ovo pitanje u potpunosti riješimo“ – istaknuo je ministar za boračka pitanja Zijad Briga.

100_7625

Prema njegovim riječima, dogovoreno je da se odmah nakon usvajanja Budžeta za 2015.god. pristupi realizaciji projekta zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije , koji je započet još u avgustu prošle godine.

“Ovo pitanje ćemo rješavati podrškom projektima samozapošljavanja. Takođe, kroz zapošljavanje putem privrednih subjekata te regulisanjem socijalnog statusa za ljude koji su zbog bolesti ili nekog drugog razloga onemogućeni da privrjeđivanjem obezbjeđuju sredstva za život. Opredjeljeni smo i za pomoć u liječenju, pravnoj zaštiti i finansijskoj pomoći ljudima koji su osumnjičeni za krivična djela iz oblasti međunarodnog ratnog prava.

Nastavićemo intezivno i sa politikom rješavanja stambenih potreba boraca, s tim da ćemo od ove godine početi da radimo programe pomoći stambenog zbrinjavanja u manjim lokalnim zajednicama na teritoriji općina Pale-Prača i Foča-Ustikolina“- riječi su ministra Brige.

Današnji sastanak sa predstavnicima temeljnih boračkih udruženja premijer BPK Emir Oković smatra bitnim za određivanje budućih, mogućih pravaca djelovanja.

„ Mi smo s naše strane prezentovali neke pravce djelovanja i donijeli zaključke po kojima ćemo u što skorije vrijeme ići u njihovo rješavanje. Oni se, prije svega, odnose na nastavak programa koji je započet u 2014.godini, a odnose se na rješavanje stambene problematike, stanove u Vitkovićima, bivšoj zgradi hotela Gradina. Generalno, o postupcima koji su u toku ili su u nekoj od faza naišli na određene prepreke. Ova faza izrade budžeta suočava se sa većim zahtjevima u odnosu na mogućnosti, što nas samim tim dovodi do toga da ćemo morati odrediti prioritete. To kažem u odnosu na postojeću projekciju, odnosno kako će ići dalja situacija sa podrškom ovom kantonu. Ostaje to da vidimo i od toga će, sasvim sigurno, zavisiti odobravanje ili proširenje prioriteta“- riječi su premijera Emira Okovića.

Predsjednik Udruženja demobilisanih boraca Nesib Hodo takođe vjeruje da će se u daljem zajedničkom djelovanju popraviti odnosi u cilju boljeg statusa boračke populacije.

100_7632

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.