• OBJAVLJENO: 26.02.2015.
PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE BPK-a GORAŽDE TRAŽI IZMJENE ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA FBiH

IMG_4712

Predsjedavajuća Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde Aida Obuća je na posljednjoj sjednici pokrenula inicijativu da Vlada BPK-a Goražde i Ministarstvo finansija sačine kompletnu analizu u ostvarivanju javnih prihoda i njihovih efekata za BPK po osnovu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, te da se na osnovu dobijenih podataka predlože izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Obuća je u svojoj poslaničkoj inicijativi navela da je u Federaciji BiH od njenog osnivanja do danas vršena neadekvatna i nepravedna raspodjela prihoda te je kao posljedica toga Bosanskopodrinjski kanton imao veoma lošu poziciju u takvoj raspodjeli, s obzirom  na to da se raspodjela nije vršila na osnovu kriterija koji su u vezi s nadležnostima kantona, a koji odgovaraju Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde već su se u obzir uzimali uglavnom samo oni kriteriji koji ne odgovaraju Bosanskopodrinjskom kantonu  (broj stanovnika, površina, broj učenika u osnovnom i u srednjem obrazovanju).

Izostavljanje određenih kriterija, donekle je kompezovano uvođenjem pondera u važeći Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

S obzirom na sve nadležnosti kantona koje su utvrđene Ustavom Federacije BiH, neophodno je Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH  uskladiti s Ustavom Federacije BiH i u tom smislu izvršiti adekvatnu raspodjelu, te omogućiti kantonima, a posebno Bosanskopodrinjskom kantonu da finansiraju svoje ustavne nadležnosti, čime bi omogućili jednake uvjete života svim stanovnicima na području cijele Federacije BiH.

– Razlozi koji ukazuju na težinu situacije koja je u dobroj mjeri dodatno otežana neadekvatnom i nepravednom raspodjelom prihoda, a koji u isto vrijeme ukazuju i na opravdanost i neophodnost povećanja vlasititih prihoda Bosanskopodrinjskom kantonu su da je ovaj kanton  jedno od najnerazvijenijih područja u Bosni i Hercegovini, a razvojna ekonomska politika u svakoj zemlji podrazumijeva ujednačen ekonomski razvoj, a što znači da centralna vlada u svim zemljama potpomaže nerazvijene krajeve – navodi Obuća.

Također ukazuje da od triju općina koje su ušle u sastav Bosanskopodrinjskog kantona dvije nisu samoodržive te im Kanton redovno svake godine doznačava značajna finansijska sredstva da bi mogle funkcionirati.

Plaće i naknade zaposlenih u institucijama u Bosanskopodrinjskom kantonu su usljed nedovoljnih prihoda koje je ovaj kanton ostvarivao zbog neadekvatne raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH znatno manje nego plaće i naknade zaposlnih u institucijama Federacije, a do 2007. su bile dva do tri puta manje nego plaće i naknade zaposlenih u institucijama Federacije,
odnosno dva do tri puta manje nego plaće i naknade zaposlenih u odgovarajućim institucijama u drugim kantonima.

– Sve navedeno je imalo za poslijedicu povećanje siromaštva, pad životnog standarda građana Bosanskopodrinjskog kantona  i njihovo dovođenje u neravnopravan položaj u odnosu na druge u Federaciji BiH. Bitno je i naglasiti da su za razliku od uposlenika u institucijama drugih kantona, uposlenici institucija ovog kantona   pokazali veliku solidarnost i razumijevanje i odricali se dijela svojih primanja, s obzirom na to da su plaće i naknade bile manje od iznosa koji su bili zagarantovani kolektivnim ugovorom – navela je  predsjedavajuća Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde Aida Obuća.

FENA

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.