• OBJAVLJENO: 31.03.2015.
Premijer BPK-a Goražde
Predstavljen Program rada Vlade za 2015. godinu

IMG_5828

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je na svojoj posljednjoj sjednici Program rada te Ciljeve i politike za 2015. godinu.

O Programu rada Vlade, politikama i postavljenim ciljevima danas je govorio premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković.

– Mi smo prva formirana Vlada u FBiH koja je prva donijela i Budžet, a vjerovatno i Program rada. Što se tiče aktivnosti koje će obilježiti ovu godinu, dosta pažnje će se posvetiti izradi Strategije razvoja BPK-a. Dosad je realizovano dosta toga na njenoj izradi i za očekivati je da ćemo do kraja ove godine imati završenu Strategiju za period 2016-2020. godina koja će se dijelom naslanjati i na nerealizirane aktivnosti iz prethodnih godina –  kazao je premijer.

Realizacija programa podijeljena je po resornim ministarstvima.

– U fokusu Ministarstva za privredu su normativne aktivnosti u oblasti koncesija, Zakona o imovini, u sklopu kojeg smo jedan dio aktivnosti već i realizovali kad je u pitanju preduzeće „EMKA BOSNIA“, a planiramo usvojiti i Zakon o industrijskim zonama, kao okvir koji će stvoriti pretpostavke za dalji razvoj naših industrijskih zona – istakao je premijer.

Tu su i projekti putne infrastrukture od kojih su najvažniji asfaltiranje regionalnog puta R448 i nastavak radova na rekonstrukciji i modernizaciji putnog pravca Baćanski most – Zupčići, a u oblasti privrede fokus će biti i na saradnji sa udruženjima privrednika i obrtnika. S tim u vezi istaknuto je da je planirano da se sredinom godine aktiviraju i revolving sredstva kao vid povoljnog kreditiranja lokalnih privrednika.

Dosta pažnje posvetit će se i poljoprivredi, šumarstvu i turizmu, gdje je planirano provođenje određenih analiza koje bi trebale rezultirati prijedlozima i smjernicama za daljnji razvoj ovih oblasti kako u ovoj, tako i u narednim godinama.

S ciljem što uspješnije realizacije postavljenih ciljeva, posebna pažnja posvetit će se osiguranju  potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu.

– Aktivnosti na obezbjeđenju budžetske stabilnosti pokrenute su i na nivou Federacije, a odnose se na Zakon o pripadnosti javnih prihoda. Te aktivnosti ćemo pratiti u toku ove godine, aktivno učestvovati u svim procesima i u tom pravcu nastojati pozicionirati ovaj kanton što je bolje moguće – naglasio je premijer.

Planirana je i analiza stanja uprave, kako bi se kvalitet rada javne uprave podigao na veći nivo. S tim u vezi planirano je donošenje propisa prema savremenoj metodologiji koji će omogućiti poboljšanje stanja i u ovoj oblasti.

Prema riječima premijera, značajno mjesto na listi prioriteta Vlade zauzimat će i saradnja sa lokalnim zajednicama, što je već vidljivo i kroz Budžet za ovu godinu, prema kojem su za općine planirana značajna sredstva. Takođe, planirana je i izrada programa sufinansiranja projekata općina, kako bi se omogućio ujednačen i ravnomjeran razvoj sve tri općine BPK-a Goražde.

– S tim ciljem već smo formirali i Kolegij načelnika kao jedan bitan segment u definisanju pravaca razvoja i projekata te zajedničkog nastupa prema višim nivoima vlasti – kazao je on.

Istaknuto je i da su značajna sredstva u Budžetu planirana i kad je u pitanju resor obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, a dosta pažnje posvećeno je i samoj aktivaciji učenika kroz različite sekcije i projekte.

U oblasti urbanizma prostornog uređenja i zaštite okoline nastavit će se započete aktivnosti na izgradnji zgrade „Lamela H-2 – Zgrade za mlade,“ kao i aktivnosti na donošenju Prostornog plana BPK-a Goražde.

U Programu rada akcenat je stavljen i na saradnju sa nevladinim sektorom, uključujući i vjerske zajednice.

I u ostalim ministarstvima nastavit će se sa realizacijom započetih aktivnosti, a najavljeno je i započinjanje novih aktivnosti koje imaju za cilj da poboljšaju stanje u svim resorima. Kad je u pitanju Ministarstvo za boračka pitanja to je, prije svega, stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje boračkih populacija.

– Novina je i to da smo planirali početi aktivnosti na izradi dokumenta pod nazivom Lista javnih investicija i u ovoj godini je planirana izrada tridesetak projektnih ideja i zadataka kao početna faza u izradi kantonalnog Programa javnih investicija – istakao je premijer Oković.

Naredni korak u realizaciji Programa rada Vlade i planova za ovu godinu jeste donošenje programa utroška sredstava po pojedinim ministarstvima te provođenje ostalih operativnih aktivnosti.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.