• OBJAVLJENO: 21.04.2015.
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Objavljen Javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i tehničke kulture za 2015. godinu

1

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport objavilo je Javni poziv za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda „Tekući transfer za kulturu za 2015.godinu.“

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava  za sufinansiranje projektnih aktivnosti  u oblasti razvoja i afirmacije kulture i kulturnih vrijednosti te razvoja i afirmacije tehničke kulture na području Bosansko-podrinjskog kantona.

U oblasti kulture, te aktivnosti odnose se na prenošenje i očuvanje kulturnih vrijednosti u oblasti književne, muzičke, plesne, pozorišne, likovne, filmske i video djelatnosti, bibliotekarstva, kinematografije, radija, televizije, očuvanja kulturnog i prirodnog naslijeđa i sl, a u oblasti tehničke kulture radi se o aktivnostima usmjerenim na tehnički odgoj i obrazovanje mladih ljudi te razvoj naučno-tehničkog stvaralaštva.

Pravo na sufinansiranje projekata u oblasti kulture imaju pravna lica koja se bave kulturnom djelatnošću i organizacijom kulturnih manifestacija, dok pravo na sufinansiranje projekata u oblasti tehničke kulture imaju tehnička udruženja s područja BPK-a Goražde.

Sve prijave će se bodovati prema općim i posebnim kriterijima, a konačnu listu projekata koji će se sufinansirati po ovom programu, odobrit će Vlada BPK-a Goražde na prijedlog resornog ministarstva.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 08.05.2015. godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.