• OBJAVLJENO: 25.06.2015.
Transparency International i APIK  prezentovali Strategiju i Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period 2015-2019.godina
Ovaj dokument prezentovan prvi put nižim nivoima vlasti

IMG_7716

Nevladina organizacija Transparency International  BiH, u saradnji sa APIK-om, danas je u sali Skupštine BPK Goražde upriličila prezentaciju Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015-2019.godina . Prezentaciji su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti i institucija BPK Goražde.

Transparency International BiH od decembra 2013.godine sprovodi projekat pod nazivom „Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za efikasniju provedbu Strategije“ koji finansira Delegacija Evropske unije u BiH. Jedna od komponenti ovog projekta jeste pružanje pomoći Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije prilikom izrade nove Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015-2019.godina te njena promocija na svim nivoima vlasti u BiH. Cilj prezentacije je da se svi nivoi vlasti u BPK Goražde upoznaju sa potrebom uspostave mehanizma koordinacije na nivou kantona, te da se izvrši prezentacija pojedinačnih stubova iz Strategije za borbu protiv korupcije, kao i pojedinačnih mjera iz Akcionog plana za provedbu Strategije, a sve sa jednim ciljem upoznavanja kantonalnog nivoa vlasti sa obavezama koje proističu iz nove Strategije.

„Strategija i Akcioni plan su usvojeni u maju ove godine od strane Vijeća ministara. Transparency Internatioal je bio aktivni sudionik u facilitiranju cjelokupnog procesa izrade Strategije obzirom da je bio uključen i u monitoring prethodnog strateškog dokumenta. Današnja prezentacija koju organizujemo je jedna u nizu koje organizujemo na kantonalnom nivou kako bi upravo približili obaveze koje proističu iz ove Strategije na državnom nivou i institucije na nižim nivoima vlasti. Strategija ima pet strateših ciljeva i programa. To su unaprjeđenje institucionalnog-zakonodavnog okvira, unaprjeđenje pravosudnih organa i institucija u provedbi zakona, jačanje svijesti cjelokupnog društva, obuka javnosti i unaprjeđenje institucionalnih kapaciteta za provedbu zakona. Naime, cilj ove cjelokupne prezentacije je  da se upoznaju niži nivoi vlasti sa ovom Strategijom,  obzirom da se u evoluaciji prethodne strategije utvrdilo da institucije na nižim nivoima vlasti apsolutno nisu bile upoznate sa mjerama i obavezama koje su proisticale iz Strategije. Kako bi izbjegli tu ili sličnu situaciju ovaj put smo odlučili da približimo obaveze iz Strategije i nižim nivoima vlasti“ –kazala je v.d. izvršnog direktora Transparency Internationala BiH Lejla Ibranović.

Prema riječima zamjenika direktora Agencije za koordinaciju borbe protiv korupcije Sreta Pekića, ova agencija se neće baviti represivnim poslovima i zadacima koje su u nadležnosti policijskih agencija već koordinacijom prevencije i borbom protiv korupcije.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.