• OBJAVLJENO: 22.07.2015.
Završna faza u rješavanju pitanja regionalne deponije

1 (1)

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Općine Goražde, danas je u Velikoj sali Općine održana Javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku  izdavanja okolišne dozvole za investitora – općinu Goražde za izgradnju Regionalne sanitarne deponije Trešnjica.

Dnevni red današnje rasprave sastojao se od tri tačke: Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma), prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta – Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla i investitor) i pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Nakon što su održane pomenute prezentacije uslijedila je diskusija, a prisutni su postavljali pitanja na koja su dobijali odgovore od predstavnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Instituta za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla, te investitora. Ono što je zajedničko svima koji su govorili jeste da se treba pitanje izgradnje sanitarne deponije na području BPK-a  riješiti.

U svom izlaganju načelnik općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović istakao je: – ”Nakon niza godina gdje smo radili na pripremama svih dozvola i saglasnosti kako kantonalnih, tako i federalnih danas je završna faza u sklopu koje se treba dobiti okolinska dozvola. Dakle, ostalo nam je još raspisivanje Javnog tendera za glavni projekat, a danas je pretposljednja faza.

Do sada smo mnogo radili na rješavanju ovog problema u našem gradu i evo smo uspjeli. Poznato je da je Općina kupila 60 dunuma zemlje, evo imamo podršku i od Vlade BPK-a i očekuje se usvajanje Prostornog plana na Skupštini BPK u kojem će zvanično biti ucrtana ova lokacija i ona neće biti sigurno samo općinska već kantonalna, regionalna i svih onih koji budu imali želju da se uključe. Nama je ovo jedan od najvećih projekata i naporedo sa otvaranjem nove deponije mi moramo zatvoriti postojeću deponiju kao i 57 malih divljih deponija, a sve to u cilju provođenja reformi kako bi bili dio projekta ulaska BiH u EU.”

3 (1)

O samoj Javnoj raspravi i dobijanju okolišne dozvole govorila je Suada Numić, stručni savjetnik u Sektoru za izdavanje okolinskih dozvola Federalnog ministarstva okoliša i turizma  – ”Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i podzakonskim aktima u obavezi je, s obzirom da se radi o projektu koji može značajno uticati na okoliš, da organizira javnu raspravu i da uključi zainteresirane subjekte i svu zainteresiranu javnost. Javna rasprava se organizuje u saradnji sa Općinom Goražde, odnosno sa BPK. Formirana je stručna komisija koja će dati svoj sud. Federalno ministarstvo ima ulogu da vodi projekat i da vodi cijelu proceduru oko konačne ocjene studije o procjeni utjecaja na okoliš za što se u konačnici izdaje okolišna dozvola ili naravno da studija podliježe izmjenama, dopunama i doradama. Sve dok se ne usaglasi sve vezano sve odrednice okoliša, okolišna dozvola do tada neće biti izdata. Znači, moramo vidjeti da li je studija sve obuhvatila, predvidjela, a naravno svjesni smo i neophodnosti izrade odnosno izgradnje ovakve jedne sanitarne deponije na ovom području. 15 dana nakon održavanja Javne rasprave ćemo znati prvu ocjenu, na osnovu primjedbi, prigovora, sugestija kako bi znali na čemu smo i kako bi eventualno doradili studiju.”

O Studiji o procjeni utjecaja na okoliš kao i o samoj lokaciji Trešnjice, u izjavi za medije, Benjamin Mukabil, inžinjer iz firme Sendo d.o.o. jedne od firmi koja je radila Studiju je istakao :– ”U toku je Javna rasprava koja izgleda da će proći veoma pozitivno što se nisam nadao obzirom kako prolaze druge javne rasprave. Drago mi je zbog toga jer to pokazuje da narod želi da riješi pitanje problema otpada. Idejni projekat je urađen veoma dobro, nakon čega treba da se radi glavni projekat i ova javna rasprava je organizovana kako bi se u obzir uzeli prijedlozi i primjedbe koji se iskažu na raspravi. Sama lokacija je odabrana prije četiri do pet godina na osnovu studije vrednovanja koju su uradile druge firme. Obzirom da se radi o regionalnoj sanitarnoj deponiji gdje su tačno definisani uslovi sve je do kontrole i samog nadzora izvođača i svih nas koji trebamo da u startu odvajamo otpad kako bi kasnije imali što manje odlaganja na deponiju, kako bi se ostali otpad iskoristio i samim tim smanjio utjecaj na okoliš. Imamo tu mnoge mjere koje su predviđene i treba ih uzeti u obzir i uz odabranu lokaciju ne bi trebalo da bude problema, s tim da ponovo naglašavam utjecaj čovjeka je presudan. Kada je u pitanju sama lokacija i njena nadmorska visina sanitarna deponija koja je izgrađena u Smiljevićima na koti iznad grada evo funkcioniše godinama, zatim sanitarna deponije Mošćanica koja je izgrađena daleko od Zenice i na visokoj je koti, ide se na to da ne bude previše daleko zbog samog transporta koji ima veliku ulogu jer naravno ekonomija je uvijek tu koja nas koči i održava u nekim granicama. Definisano je da je određena udaljenost od grada, a da nije previše daleko jer sama studija vrednovanja koja je urađena pokazala je da je ova lokacija opravdana.”

Javnoj raspravi prisustvovao je i premijer BPK Goražde Emir Oković, kao i predstavnici kantonalnih ministarstava privrede i urbanizma.

gorazde.ba

2 (1)

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.