• OBJAVLJENO: 26.08.2015.
Sastanak Pregovaračkog tima Vlade za rješavanje pitanja JU Dom za stara i iznemogla lica
Rezimirane dosadašnje aktivnosti na poboljšanju uslova za rad Doma za stara i iznemogla lica

 

pregovaracki-tim-Vlade-003

Pregovarački tim Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde imenovan s ciljem rješavanja pitanja JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde danas je održao sastanak na kojem su rezimirane dosadašnje aktivnosti na stvaranju pretpostavki za normalno funkcionisanje ove javne ustanove.

– Ovaj sastanak predstavlja jedan oblik monitoringa i praćenja rada i aktivnosti koje su dosad poduzete. Danas smo mogli da vidimo u kojem pravcu se ostvaruje ono što je definisano  Sporazumom koji je potpisan sa uposlenicima Doma i koji je omogućio nastavak rada same ustanove. Prema informacijama koje smo dobili od menadžmenta, a koje se tiču poboljšanja uslova za uposlenike i same korisnike, možemo reći da je situacija povoljna – kazao je premijer BPK-a Emir Oković.

Na sastanku je razgovarano i o planu aktivnosti za naredni period.

– Te aktivnosti odnose se na poboljšanja samog objekta i unaprjeđenje uslova kroz stvaranje mogućnosti za povećanje broja korisnika, što automatski predstavlja povoljnost kad je u pitanju poslovanje ove javne ustanove. Niz je aktivnosti koje će se u tom pravcu poduzeti u narednom periodu, s ciljem da pratimo rad ove javne ustnove, kao i da pokušamo dalje razvijati pružanje usluga za stara i iznemogla lica – istakao je premijer te dodao da je implementacijom pomenutog sporazuma došlo do vidljivih poboljšanja u funkcionisanju Doma.

Dio potpisanog sporazuma odnosi se i na izmirenje duga prema uposlenicima Doma za stara i iznemogla lica, a prema riječima ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Alena Pašovića Vlada redovno izmiruje ove obaveze..

Ovom prilikom ministar je istakao da bi najveći dio obaveza prema usposlenicima trebao biti izmiren do kraja 2015. godine, a preostali, manji dio duga, trebao bi biti izmiren u narednoj godini.

Osim izmirivanja obaveza prema usposlnicima, sporazumom su planirane i druge aktivnosti koje imaju za cilj da unaprijede uslove za rad i boravak u ovoj javnoj ustanovi.

– U narednom periodu prioritet nam je da se poboljšaju uslovi u Domu za stara i iznemogla lica. Iako su oni zadovoljavajući u odnosu na stanje koje smo zatekli, mi ćemo raditi na tome da se ti uslovi dodatno poboljšaju za štićenike ove ustanove – kazao je ministar Pašović.

Direktor Doma za stara i iznemogla lica Safet Bajrović koji je takođe prisustvovao današnjem sastanku, kazao je da pomoć u rješavanju postojećih problema Doma pružaju i privredni subjekti te pojedinci.

– Želim naglasiti da pored podrške Vlade BPK-a imamo gotovo svakodnevnu podršku pojedinaca i privrednih subjekata, ne samo s područja Bosansko-podrinjskog kantona, nego i šire i želim da im se zahvalim što život korisnika na taj način čine ljepšim – kazao je on.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.