• OBJAVLJENO: 30.09.2015.
Premijer BPK Goražde
Čišćenjem priobalja i korita Drine preventivno djelujemo u slučaju poplava

1

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nedavno je započela realizacija projekta čišćenja priobalja rijeke Drine u užem gradskom jezgru.

Sredstva za ovaj projekat obezbijedila je Agencija za vodno područje rijeke Save.

– Radi se o projektu koji je na inicijativu Vlade BPK-a Goražde u svoj plan uvrstila Agencija za slivove rijeke Save koja je odvojila i određena sredstva s ciljem čišćenja obale rijeke Drine, a radi osiguranja boljeg protoka i preventivnog djelovanja u slučaju poplava. Mi imamo informaciju da je Agencija raspisala dva lota, od kojih se jedan odnosi na eksploataciju šljunka, a drugi isključivo na čišćenje – kazao je premijer BPK-a Emir Oković.

On je istakao da vrijednost projekta čišćenja korita Drine iznosi oko 200.000 KM te da je elaborat na osnovu kojeg će se vršiti eksploatacija šljunka uradila Agencija za vodno područje rijeke Save.

– Kad govorimo o eksploataciji šljunka, od ukupne naknade koja će biti ostvarena, naš kanton kroz vodoprivrednu naknadu ostvaruje oko 45 posto tih sredstava. Vodoprivredna naknada koja se ostvaruje dijeli se na prihode kantona, Agencije i Fonda za zaštitu okoliša sa kojim smo dosad realizovali, a i u toku smo realizacije niza projekata, te možemo reći da i na taj način ova sredstva ponovo ulaze u naš kanton. Što se tiče čišćenja priobalja, radi se o lokalitetima u užem gradskom jezgru, jer znamo koliki su nanosi u tom dijelu. Znamo da je ovo područje u proteklom periodu bilo izloženo povećanom vodostaju rijeke Drine, a naš prioritetni interes je da se obala i korito Drine dovedu u takvo stanje kako bi protok vode bio što bolji – istakao je premijer.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.