• OBJAVLJENO: 16.10.2015.
Vlada BPK Goražde održala 37.redovnu sjednicu
Odobrena sredstva za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona

IMG_9515

Na današnjoj 37. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je odluku o pokretanju procedure za izmjene i dopune Budžeta BPK za 2015.godinu.

Na osnovu nedavno usvojenog Zakona o unutrašnjim poslovima, Vlada je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova usvojila više podzakonskih akata. Usvojene su uredbe o  osiguranju određenih ličnosti i objekata u Kantonu, o opremi Uprave policije, o postupku i kriterijima za utvrđivanje ocjene rada policijskog komesara te uredbe o disciplinskom postupku i Odboru za žalbe javnosti.

Vlada je odobrila isplatu tekućih transfera općinama u sastavu BPK-a za septembar ove godine.

Za realizaciju programa ruralnog razvoja za 2015.godinu lokalnim zajednicama i neprofitnim organizacijama odobrena su sredstva u iznosu od 46.420 KM, te namjenska sredstva Općini Goražde za sufinansiranje Projekta „Izgradnja potisnog cjevovoda od Fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara „Vitkovići 2“ u iznosu od 80.000 KM.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost za plaćanje računa u iznosu od 23.400 KM, ispostavljenog od strane privrednog društva „Desing &QC“ d.o.o. Sarajevo po ugovoru koji se odnosi na pružanje usluge izgrade Glavnog projekta signalizacije regionalne ceste R-448 Hrenovica-Goražde-Potkozara.

IMG_9523

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost Vlade za zaključivanje ugovora sa „WALD-PROJEKT“ d.o.o. iz Bosanske Krupe.Ugovor u vrijednosti od 315.670 KM odnosi se na izradu šumsko-gospodarske osnove za šumsko-gospodarsko područje „Bosansko- podrinjsko“.

Vlada je dala saglasnost premijeru i za zaključivanje Aneksa ugovora za izvođenje naknadnih radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-448, dionica Baćanski most-Zupčići, kroz naselje Splavište, sa firmom „Okac“, a ministru za privredu za zaključivanje Ugovora o nabavci, izradi i postavljanju horizontalne i vertikalne signalizacije na dijelu regionalnog puta R-448, dionica Baćanski most-Potkozara sa firmom „Goraždeputevi“.

Na današnjoj sjednici doneseno je više odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi. Među njima su i podsticaji za proizvodnju žita i konzumne jabuke, koji su preneseni iz 2014.godine.

Odobrena su i sredstva za podsticaj investicija u poljoprivredna gazdinstva – kapitalna ulaganja, „Izgradnja objekata za uzgoj peradi“ te „Sufinansiranje izgradnje objekta za smještaj i hlađenje namjernica animalnog i biljnog porijekla“.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde, te imenovala interesorno radno tijelo za pripremu Programa javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

IMG_9529

Za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2015.godinu odobrena su sredstva u iznosu od 18.600 KM,  a 35.094 KM namijenjeni su za isplatu studentskih kredita za mjesec maj ove godine.

Ministarstvo za boračka pitanja dobilo je saglasnost Vlade da objavi Javni poziv za podnošenje zahtjeva i programa za finansiranje/sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja 2015.godina, a Organizacija porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde za Projekat pomoći u stambenom zbrinjavanju roditelja šehida-poginulih boraca.

Vlada je odobrila i redovne tranše za Projekat poboljšavanja statusa boračkih populacija i rad udruženja boračkih populacija za mjesec avgust 2015.godine.

Nakon davanja saglasnosti za nabavku medicinske opreme, Vlada je odobrila 50.000 KM Kantonalnoj bolnici Goražde  za nabavku video gastroskopa i kolonoskopa.

Usvojena je takođe i Odluka o isplati sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u iznosu od 15.000 KM na ime ispunjavanja obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika.

Regionalnom odboru za povratak u jugoistočnu Bosnu Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 5.297 KM za finansiranje troškova hitne sanacije lokalnog puta u mjestu Međurječje-Batovo-Vihnići u opštini Čajniče.

Komesar policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje ugovora o nabavci policijske obuće, a Ministarstvo za privredu za nabavku zimskih šumarskih uniformi za uposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo.

Vlada je odobrila i sredstva u iznosu od 5000 KM nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za dodatne programe- 3.800 KM Karate klubu „Holiday za učešće Sanina Kanlića na Svjetskom prvenstvu u karateu za kadete, juniore i „U-21“,te 1.200 KM Košarkaškom klubu „Radnički“ za stipendiranje Adija Alikadića .

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Plan o izmjenama Plana utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde te data saglasnost za plaćanje Okončane situacije na ime izvedenih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu.

Vlada je danas razmatrala i Informaciju o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za period 01.01. do 30.06.2015.godine, koja je proslijeđena Skupštini na usvajanje.

Na kraju sjednice, Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka zajedničke javne nabavke standardizovanih roba i usluga koje predstavljaju zajedničku i redovnu potrebu korisnika budžeta BPK Goražde, te odobrila jednokratne novčane pomoći .

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.