• OBJAVLJENO: 17.12.2015.
Manifestacija „ Drinske večeri dječije poezije“ u organizaciji Centra za kulturu Goražde
DJEČIJI STIHOVI  GRIJU NAŠE DUŠE

DVDP 020

U ovogodišnjoj, devetnaestoj po redu manifestaciji učestovali su đaci 12 škola oba bosanskohercegovačka entiteta –  U proteklih 19 godina i isto toliko manifestacija „ Drinske večeri dječije poezije“ objavljeno preko 2000 pjesama nastalih u dječijim srcima

Kada dijete
Zatvori oči,
Ono do Sunca
Može da skoči.

Ovi stihovi koje je napisala Milica Borovčanin, učenica Osnovne škole Sokolac na najbolji način ilustruju koliko je velika i lijepa, čista kao suza, dječija mašta. Djevočica prosto zatvori oči i – do sunca skoči. A kada do sunca skoče onda ga djevojčice i dječaci zagrle i sve nas zajednički obasjaju: sunce i dječiji osmjesi. I nećemo pogriješiti ako napišemo, da su sjajniji i topliji od sunčevih zraka – dječiji osmjesi.

I riječi.

Riječi koje oni najprije smeštaju u stihove, pa u pjesme, pa onda u naša srca.

I tako, izmaštane i izsanjanje pjesme prekrasnih dječaka i djevojčica stavljene su u novu stihozbirku koja na najljepši način uvećava, obogaćuje i ukrašava ionako bogatu i lijepu ukupnu zbirku u kojoj je u proteklih 19 godina i isto toliko manifestacija „ Drinske večeri dječije poezije“ preko 2000 pjesama nastalih u dječijim srcima.

Kakvo bogatstvo!

Naslovi tema su zapravo, sami po sebi stihovi :  „ Djeca grle sunce“ i „ Osmjeh sva vrata otvara“ i sigurno su bili inspirativni za mlade književne stvaraoce iz 12 osnovnih škola  iz Bosansko- podrinjskog kantona Goražde ( OŠ „ Fahrudin Fahro Baščelija“, OŠ „ Husein ef. Đozo“, OŠ „ Mehmedalija Mak Dizdar“, OŠ „ Hasan Turčalo Brzi“, OŠ „Prača“- Pale u FBiH) , OŠ „ Ustikolina“ – Foča u Federaciji BiH), te osnovnih škola iz  opština u Republici Srpskoj: OŠ „ Rudo“ – Rudo, OŠ „ Pale“ – Pale, OŠ „ Veselin Masleša“ – Foča, OŠ „ Vuk Karadžić“ – Višegrad, OŠ „ Sveti Sava“ – Rogatica i OŠ „ Sokolac“-Sokolac.

DVDP 000

Na završnoj svečanosti u okviru ove manifestacije uručene su nagrade najusupješnijim autorima. U konkurenciji đaka od prvog do petog razreda, treće mjesto pripalo je Farisu Pjanu ( IV razred OŠ „ Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići/Goražde, drugo je osvojila Nadira Ahmetspahić (  V razred OŠ „ Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača/Goražde) dok su prvo mjesto ravnopravno osvojili Amina Husejnović ( IV razred OŠ „ Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde) i Sara Omerbašić ( IV razred OŠ  „ Ustikolina“ – Foča u FBiH). Nagrada za najljepšu strofu pripala je Jani Jovanović, učenici Iv razreda OŠ „ Rudo“.

Đaci osnovnih škola od petog do devetog razreda pisali su o temi : „ Osmjeh sva vrata otvara“ a najuspješniji su: treće mjesto: Tarik Džemidžić ( VI razred OŠ „ Husein ef. Đozo – Goražde), drugo je osvojio Ismar Mašala ( VIII  razred OŠ „ Fahrudin Fahro Baščelija) a prvo mjesto dijele Tarik Hasanefendić ( VI razred OŠ „ Husein ef. Đozo) i Natalija Rabata VII razred OŠ „ Pale“). Najljepšu strofu u ovoj kategoriji imala je Minela Radača ( VIII razred OŠ „ Prača“ , Pale u FBiH).

DVDP 023

Najuspješnijim mladim pjesnicima nagrade su uručili: Hamdo Sijerčić, direktor Centra za kulturu, Nijaz Zorlak, stručni savjetnik za obrazovanje u Pedagoškom zavodu BPK Goražde, Sanid Zirak, pomoćnik načelnika Općine Goražde i Azra Valjevčić, stručna saradnica za pitanja mladih i NVO Općine Goražde.

Cijeli događaj uljepšali su Amila Obuća, učenica Osnovne muzičke škole „ Avdo Smailović“ i Adaleta Velić, učesnica ovogodišnjeg Internacionalnog festivala dječije pjesme „ Šta se pjesmom sanja“ čiji je organizator goraždanski Centar za kulturu. Voditeljice završne manifestacije bile su Amila Herak i Danira Kazagić.

„I ovaj put  važno je  istaći izniman značaj manifestacije„ Drinske večeri dječije poezije“ u promociji književnog stvaralaštva đaka osnovnih škola i stvaranju prostora za njihovo predstavljanje u školama, a onda i ukupnoj javnosti. Rijetke su zaista, prema našim saznanjima, manifestacije sličnog karaktera u Bosni i Hercegovini i regionu. I kada bi se iz nešto više 2000 do sada objavljenih  ( a više hiljada napisanih) pjesama napravio izbor najuspješniih bila bi to svakako itekako respektabilna zbirka pjesama mladih autora.

Svakako, uz ovu vrijednost koju donose „ Drinske večeri dječije poezije  nemjerljiva je važnost učešća đaka koji pišu i njihovih nastavnika koji su uz njih u tom stvaralaštvu. Osobito danas, kada su knjiga, čitanje a posebno pisanje među mladima, u „ sudaru“ sa elektronskim medijima i drugim tehnološkim dostignućima koji mladima uzimaju najviše i vremena i pažnje“ – kaže Mensura Sijerčić, rukovodilac Službe za kulturno -umjetničke djelatnosti Centra za kulturu.

Nije bilo lako onima koji su birali najbolje pjesme.  Mnogo je stihova koji nas pozivaju da se i mi, stariji, radujemo suncu, da se zapravo vratimo u djetinjstvo kada smo, nošeni maštom i snovima, dosezali nebo.

San do sna, stih do stiha, pjesma do pjesme – i nastala je nova, velika stihozbirka u kojoj nas dobre, nasmijane djevojčice i razigrani dječaci, onako kako to čine između sebe, stihovima povezuju i pozivaju da grlimo sunce i osmijesima otvaramo vrata, grijući njihovom iskrenošću i dobrotom naše duše.

Slavko Klisura
Foto: S.Turčalo

DVDP 014

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.