• OBJAVLJENO: 24.12.2015.
45.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Odobren tekst Sporazuma o saradnji sa nevladinim organizacijama

IMG_1193

Na današnjoj 45.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je  prednacrt Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine.

Rok od sedam dana koliko je federalno Ministarstvo rada i socijalne politike ostavilo Vladi da dostavi svoje mišljenje o ovom zakonu isuviše je kratak da bi se mogle dati konkretnije primjedbe na ovako značajan i suštinski dokument, generalna je primjedba.  O većini članova predloženog prednacrta zakona trebalo bi se raspravljati, istaknuto je ovom prilikom.

Vlada je razmatrala i prednacrt Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine te je između ostalog imala primjedbu i na imenovanje budućeg sastava Upravnog odbora Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Takođe, Vlada je primila k znanju Obavijest o zaključku Vijeća ministara BiH i zaključne napomene i preporuke Komiteta za eliminaciju rasne dikriminacije te zadužila kantonalne organe uprave, da u okviru svojih nadležnosti, pristupe njihovom provođenju i implementaciji.

Nakon usvajanja teksta, Vlada je dala saglasnost premijeru za  potpisivanje Sporazuma o saradnji Vlade sa nevladinim organizacijama kojim će se na konkretniji način definisati njihov međusobni odnos.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za novembar 2015.godine.

Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK-a Vlada je odobrila 3000 KM za projekat pomoći djeci šehida- poginulih boraca, s ciljem rješavanja njihovog zapošljavanja.

Usvojene su i odluke o odobravanju novčanih sredstava za pomoć u radu boračkih udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračke populacije, za mjesec decembar ove godine.

IMG_1200

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kultutu i sport, Vlada je odobrila 1300 KM za sufinansiranje projektnih aktivnosti Udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije i Udruženja za pomoć mentalno retardiranim osobama.

Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrena je treća tranša novčanih sredstava za 2015. godinu u iznosu od 4000 KM, koja će između ostalog biti iskorištena i za pripremu i realizaciju ovogodišnje škole skijanja.

JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde dobila je od Vlade saglasnost za pokretanje postupka nabavke i ugradnje video nadzora na objektu škole, a OŠ Fahrudin Fahro Baščelija za nabavku stručne literature.

Na prijedlog Ministarstva za socijalna pitanja, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Udruženju žena „Seka“ odobreno je 800 KM za realizaciju aktivnosti, te usvojen zaključak o isporuci 2000 litara lož ulja JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde.

Vlada je usvojila i odluke o izboru notara za obradu kupoprodajnih ugovora za kupovinu stana u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu.

Na  kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da sa Poreznom upravom FBiH – Kantonalnim poreznim uredom Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga skladištenja i čuvanja roba oduzetih u izvršavanju inspekcijskog nadzora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.