• OBJAVLJENO: 28.12.2015.
Značajan događaj za BPK Goražde i Općinu Goražde
POTPISAN SPORAZUM O RJEŠAVANJU PITANJA STATUSA POTKROVNIH STANOVA

IMG_4109

Opredijeljeni da riješe dugogodišnje neriješeno pitanje statusa potkrovnih stanova u ulicama Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu, a u cilju uspostavljanja čvršćih odnosa između Bosansko-podrinjskog kantona i Općine Goražde, danas je u Velikoj sali Općine organizovano potpisivanje Sporazuma o ustupanju potkrovnih stanova u ulicama Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde radi rješavanja njihovog statusa.

Sporazum je u ime Općine Goražde, sa premijerom Vlade BPK-a Emirom Okovićem, potpisao načelnik dr.sci. Muhamed Ramović, a njegovom potpisivanju, između ostalih, prisustvovali su predsjedavajuće Skupštine BPK-a i Općinskog vijeća Goražde Aida Obuća i Jelena Mirković, te kantonalni ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodan Janković.

Riječ je o Sporazumu kojim su definisana međusobna prava i obaveze u realizaciji aktivnosti koje se odnose na pravo građenja, uspostavu prava vlasništva na 79 stanova, te podjelu stanova i upis prava vlasništva na stanovima između sporazumnih strana vezanih za potkrovne stanove u prethodno pomenutim ulicama. Kada je u pitanju podjela stanova, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde je pripalo 38 stanova i to 9 stanova u ulici Meha Drljevića, 8 stanova u ulici Jusufa Duhovića i 21 stan u ulici Maršala Tita, dok je Općini Goražde pripao 41 stan, od čega 33 stana u ulici Maršala Tita i 8 stanova u ulici Jusufa Duhovića.

Kako su naglasili premijer Emir Oković i načelnik dr.sci. Muhamed Ramović prilikom današnjeg potpisivanja Sporazuma, Vlada i Općina Goražde će nastaviti dosadašnju dobru saradnju u cilju rješavanja problema građana.

Potpisivanje Sporazuma o ustupanju potkrovnih stanova 28.12._

Ne krijući zadovoljstvo zbog potpisanog sporazuma sa Općinom Goražde, premijer BPK Goražde Emir Oković ističe da je danas konačno riješen problem koji u imovinsko-pravnom smislu datira još od 1996.godine te da je opredijeljenje Vlade BPK da sa svim općinama postigne maksimum saradnje što daje rezultate, a što je i dokaz potpisivanje Sporazuma, odnosno trajno rješavanje imovinsko-pravnog statusa izgrađenih potkrovnih stanova u Titovoj ulici. Rješavanjem ovog značajnog problema stvaraju se preduslovi i za dalje aktivnosti, vezane za sanaciju krovne konstrukcije i fasada zgrada.

„Ovdje prevashodno nije pristup da bi se uvećala ili smanjila imovina Kantona ili Općine. Ovdje je generalno pristup da se ovo pitanje izdefiniše i omoguće preduslovi za dalje aktivnosti, bez obzira o kojem nivou vlasti se radi. Svi živimo u istoj sredini i samo je formalnost da li se radi o Kantonu ili Općini“-kazao je premijer, osvrnuvši se na dalju sudbinu tih stanova:

„Postoje određene skupštinske odluke, Zakon o socijalnom stanovanju, tako da ćemo nastojati da na što je moguće adekvatniji način riješimo dalji status korištenja tih objekata. Imamo potrebu da riješimo status pojedinih boračkih populacija, određena kvota postoji i za mlade, a na kraju imamo i određene korisnike koji žive u tim stanovima koji su u nekom socijalnom statusu, naravno, nećemo ići prema tome da bilo koga izbacimo na ulicu. U ukupnosti tih formalno-pravnih statusa, skupštinskih odluka, morat ćemo iznaći najpovoljnije rješenje, a cilj nam je da svim etažnim vlasnicima, odnosno  vlasnicima koji žive u tim objektima riješimo pitanje krovnih konstrukcija i samih fasada– istakao je premijer Vlade BPK-a Emir Oković prilikom današnjeg potpisivanja Sporazuma.

I načelnik općine Goražde Muhamed Ramović naglašava da se je današnje potpisivanje sporazuma veliki čin kako za Općinu Goražde, tako i za Kanton.

„ Nastavlja se dobra saradnja sa Kantonom, riješili smo mnoge probleme kao što je legalizacija prostorija na objektu JU Apoteka ”9.maj” u kojima je smještena Kantonalna inspekcija, zatim legalizacija zgrade  JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde i evo još jednom se potvrdilo da je saradnja između Općine i Kantona na izuzetnom nivou”- riječi su načelnika Ramovića.

IMG_4095

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.