• OBJAVLJENO: 30.12.2015.
Skupština BPK-a Goražde održala 11. redovnu sjednicu
Usvojena Odluka o privremenom finansiranju BPK-a Goražde i Zakon o pravima lica koja se iz BPK Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta

IMG_1357

Skupština Bosansko-podirnjskog kantona Goražde danas je održala i 11. redovnu sjednicu.

Skupština je prihvatila prijedlog Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da se u predloženi dnevni red uvrsti Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.03.2016. godine.

Na prijedlog ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Alena Pašovića, u dnevni red uvršteni su prijedlozi Odluke o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za 2015. godinu i Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za period 01.01-31.03.2016. godine.

Skupština je prihvatila prijedlog Komisije za budžet i administrativna pitanja da se u dnevni red 11. redovne sjednice uvrsti i Prijedlog odluke o utvrđivanju naknada članovima Nezavisnog odbora.

Prije usvajanja konačnog dnevnog reda, Skupština je većinom glasova prihvatila prijedlog Ustavne i zakonodavno-pravne komisije da se Nacrt zakona o poticanju zapošljavanja u BPK Goražde koji je predložio poslanik Salko Obhođaš (A-SDA) povuče s dnevnog reda. Ovakav prijedlog obrazložen je potrebom da se u izradu nacrta ovog zakona uključe resorna ministarstva i Vlada BPK-a Goražde.

Na prijedlog poslanika Salka Obhođaša (A-SDA), Skupština je prihvatila da se Prijedlog zakona o pravima lica koja se iz BPK Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta razmatra kao zadnja tačka dnevnog reda, kako bi se poslanicima podijelio tekst zakona sa prijedlozima i sugestijama koji su ugrađeni u zakon nakon održanih javnih rasprava.

 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2015. godinu obrazložio je ministar za finansije Nudžeim Džihanić.

Nakon što je u toku rasprave rasprave o ovom prijedlogu konstatovano da sjednici ne prisustvuje veći broj poslanika, predsjedavajuća Skupštine Aida Obuća dala je pauzu u trajanju od sat vremena.

U nastavku zasjedanja, Skupština je većinom glasova prisutnih poslanika usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2015. godinu, kao i Odluku o privremenom finansiranju BPK-a Goražde za period 01.01-31.03.2016. godina.

Skupština je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za 2015. godinu, kao i Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za period 01.01-31.03.2016. godina.

Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Nezavisnog odbora, kao i Odluku o utvrđivanju naknade članovima Nezavisnog odbora.

U okviru zadnje tačke dnevnog reda, Skupština je usvojila Zakon o pravima lica koja se iz BPK Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.