• OBJAVLJENO: 07.01.2016.
Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde
Ukazano na probleme u primjeni Zakona o porezu na imovinu i Zakona o komunalnim taksama

Ministarstvo-za-finansije

S ciljem provođenja utvrđenih mjera ekonomske politike, izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon BPK-a Goražde koje su usvojene krajem 2014. godine, proširen je obuhvat oporezivanja imovine. Ovo proširenje obuhvatilo je, između ostalog, i oporezivanje terminala i samouslužnih terminala za klađenje na uplatnim mjestima.

Međutim, iako na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde postoji veći broj subjekata koji priređuju igre na sreću u kojima sudionici, u skladu sa pravilima igre, pogađaju ishode različitih sportskih i drugih stvarnih događaja sa neizvjesnim rezultatom, konstatovano je da u 2015. godini nijedan od tih subjekata nije izvršio zakonsku obavezu plaćanja poreza.

Takođe je utvrđeno da ovi subjekti u protekloj godini nisu platili ni komunalnu taksu iako je ta obaveza utvrđena Zakonom o kumunalnim taksama BPK-a Goražde.

Imajući u vidu gore navedeno, kao i da je Zakonom o igrama na sreću predviđena obaveza da svi terminali za klađenje na uplatnim mjestima moraju biti uvezani sa Poreznom upravom Federacije BiH, što znači da Porezna uprava ima podatke o tačnom broju tih terminala koji u skladu sa Zakonom o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon podliježu oporezivanju, Ministarstvo za finansije BPK-a zatražilo je veći angažman kontrolnih organa u vezi s provjerom naplate poreza, te će, s ciljem poboljšanja postojećeg stanja, i dalje poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti.

Istaknuto je da se u ove aktivnosti u zadnjih nekoliko mjeseci uključila i Privredna komora BPK-a Goražde, jer je zaključeno da se smatra neprihvatljivim da priređivači navedenih igara na sreću ne plaćaju porez na imovinu i komunalne takse, dok drugi privredni subjekti i građani izmiruju svoje obaveze po ova dva osnova.

Uzimajući u obzir postojeće stanje u vezi s naplatom poreza, ali i druge negativne ekonomske i sociološke efekate koji se javljaju u ovom kontekstu, Upravni odbor Privedne komore usvojio je niz zaključaka kojima se od nadležnih institucija traži da poduzmu mjere iz svoje nadležnosti s ciljem rješavanja ovog problema. Navedeno uključuje i izradu odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije kojom će se predvidjeti za koje namjene se mogu koristiti prostori u određenim dijelovima općina, s obzirom da je evidentno da se određen broj poslovnih jedinica priređivača predmetnih igara na sreću nalazi i neposrednoj blizini odgojno-obrazovnih ustanova, kao i vjerskih objekata.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.