• OBJAVLJENO: 19.02.2016.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 50.redovnu sjednicu
Dopunjena Odluka o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih kredita

IMG_2216

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 50. redovnoj sjednici, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, usvojila je Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa studija.

Prema ovoj odluci, Vlada u izuzetnim slučajevima može odobriti dodjelu studentskih kredita i studentima koji ne ispunjavaju uslove definisane Kriterijima. Riječ je o studentima starijih godina studija (od III godine i dalje) koji imaju prosjek ocjena 7 i više, a koji su bili u kontinuitetu korisnici studentskog kredita; studentima starijih godina studija koji su ostvarili prosjek ocjena između 6,5 i 7, studiraju na tehničkim i medicinskim fakultetima, imaju izuzetno niska primanja, ili su pripadnici neke od kategorija boračke populacije; studentima I godine studija čiji je prosjek ocjena između 4 i 4,5, imaju izuzetna niska primanja, ili su pripadnici neke od kategorija boračke populacije i  studentima čiji je prosjek ocjena niži od 6,5, odnosno 4 (za prve godine), a koji su toku svog školovanja bili korisnici studentskog kredita, imaju izuzetna niska primanja ili su pripadnici neke od kategorija boračke populacije.

Nakon razmatranja Informacije o dosadašnjim aktivnostima na donošenju Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je u skupštinsku proceduru uputila šest amandmana. Amandamanima se u Prostorni plan BPK, između ostalog, ucrtava nova trasa planiranog cestovnog povezivanja Goražda sa Hrenovicom, odnosno magistralnih puteva M20 i M5, dvije nove proizvodno- poslovne zone na lokalitetu Podlozja i Mujkovića polju u Goraždu,  remedijacija većeg dijela lokacije- bivše deponije komunalnog otpada Lug i bivše deponije šljake „Haldište“, uspostavljaju posebno zaštićeni prostori kroz izradu Prostornog plana posebnih obilježja Kantona, te u planirane zaštićene pejzaže dodaje Memorijalno-spomenički kompleks „Posestra“.

Vlada je zbog neusaglašenosti i neophodnosti izmjena osnivačkih akata na doradu vratila Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Načelnik Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost za potpisivanje Okvirnog sporazuma za nabavku municije.

Vlada je odobrila imenovanje Admira Kurtovića na funkciju direktora JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, te dala saglasnost ovoj školi za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta.

OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde odobreno je pokretanje procedure za nabavku didaktičkog materijala i nastavnih pomagala za odjeljenje za djecu sa intelektualnim poteškoćama i kombinovanim smetnjama.

Usvojen je Elaborat Glavne centralne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja budžetskih korisnika na dan 31.12.2015.godine, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa formirana radna grupa za izradu Akcionog plana za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Program i finansijski plan obilježavanja 1.marta- Dana nezavisnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.