• OBJAVLJENO: 25.04.2016.
Sa 13. redovne sjednice Skupštine BPK-a Goražde
Usvojen Prostorni plan BPK-a za period 2008-2028. godina i zakoni u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja; imenovan novi ministar za socijalnu politiku

IMG_3860

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 13. redovnu sjednicu.

Prije usvajanja dnevnog reda, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine BPK-a Goražde u dnevni red uvršteni su prijedlozi odluka o potvrđivanju odluka premijera BPK-a Goražde o prihvatanju ostavke aktuelnog ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i imenovanju novog ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Takođe, u dnevni red uvršteni su i prijedlozi odluka o razrješenju člana Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine BPK-a i izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine.

Skupština nije prihvatila prijedloge poslanika Salka Obhođaša (A-SDA) i Suada Došla (SDP) da se kao tačke dnevnog reda za ovu sjednicu uvrste njihove inicijative i poslanička pitanja sa ranijih sjednica Skupštine.

Skupština nije prihvatila ni prijedlog poslanika Salkla Obhođaša da se prijedlozi odluka o potvrđivanju odluka premijera razmatraju na vanrednoj sjednici Skupštine.

Na prijedlog predsjedavajuće Skupštine BPK-a Goražde Aide Obuće (SDA), Izvještaj o radu Komisije za mlade Skupštine BPK-a za 2015. godine skinut je s dnevnog reda današnje sjednice, uz obrazloženje da će se razmatrati zajedno sa izvještajima o radu ostalih radnih tijela u drugom kvartalu 2016. godine.

U okviru Vladinog sata, Skupština se izjasnila o zaključcima koje su na ranijim sjednicama, u skolpu poslaničkih pitanja i inicijativa, podnijeli poslanici Muamer Omanović (SBB) i Nihad Ćulov (SBB).

Skupština je tako prihvatila prijedlog poslanika Muamera Omanovića da se Parlamentu FBiH kao donosiocu Zakona o sudovima FBiH uputi inicijativa za izmjenu člana 13. ovog zakona odnosno pokrene pitanje ustavnosti ovog člana koji se odnosi na isticanje oznaka vjerske, nacionalne i druge pripadnosti.

Skupština je prihvatila i inicijativu poslanika Nihada Ćulova koja se odnosi na ukidanje profesionalizacije u Skupštini BPK-a, a koja će biti proslijeđena nadležnim radnim tijelima Skupštine.

Prije razmatranja Prijedloga odluke o potvrđivanju Odluke premijera BPK-a Goražde o prihvatanju ostavke ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Nurije Vesnića, na prijedlog Kluba poslanika SDP-a odobrena je pauza, na kojoj su poslanici ovog kluba odlučili da neće učestvovati u dijelu sjednice na kojem će se razmatrati prijedlozi odluka o potvrđivanju odluka premijera o prihvatanju ostavke dosadašnjeg i imenovanju novog ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, o čemu je Skupština, po završetku pauze, obaviještena.

Ovom dijelu sjednice nisu prisustvovali ni poslanici u Skupštini iz reda opozicije.

U nastavku sjednice, Skupština je donijela odluke o potvrđivanju odluka premijera BPK-a Goražde o prihvatanju ostavke aktuelnog ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Nurije Vesnića i imenovanju novog ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi BPK-a Damira Dučića koji je danas položio i svečanu zakletvu.

IMG_3881

U okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatran je Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju BPK-a Goražde na koji su amandmane podnijeli poslanica Edita Velić (DF), poslanik Suad Došlo (SDP) i nezavisni poslanik Neno Zuko, čija dva amandmana su usvojena od strane Vlade BPK-a.

Nakon što Vlada nije prihvatila amandmane poslanice Edite Velić (DF) i ostatak amandmana poslanika Nena Zuka, ovi poslanici su odustali od mogućnosti da se o njihovim amandmanima izjasni Skupština.

Skupština se izjasnila i nije prihvatila amandman poslanika Suada Došla, nakon čega je donesena odluka o usvajanju Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju BPK-a Goražde.

Skupština je usvojila i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju BPK-a Goražde.

U okviru obrazloženja ovog zakona, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga informisao je Skupštinu da je Vlada prihvatila amandmane Kluba poslanika SDA na ovaj zakon koji se odnose na trajanje školske godine.

Obrazloženje prijedloga odluka o usvajanju i provođenju Prostornog plana BPK-a Goražde za period 2008-2028. godina dao je ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodan Janković.

Po završetku prezentacije Prostornog plana koju su održali predstavnici firme „Urbis centar“ d.o.o. Banjaluka koja je bila nosilac izrade ovog streteškog dokumenta, Skupština je donijela odluke o usvajanuju i provođenju Prostornog plana BPK-a Goražde za period 2008-2028. godina.

U skladu sa prijedlogom Komisije za izbor i imenovanja, Skupština je donijela Odluku o razrješenju članstva u Ustavnoj i zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine aktuelnog ministra privrede Meha Mašale, kao i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK-a Goražde kojom je za člana Ustavne i zakonodavno-pravne komisije imenovana Selma Tabaković.

Skupština je jednoglasno usvojila Deklaraciju o izražavanju nezadovoljstva presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju za oslobađajuću presudu protiv optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja.

Skupština je usvojila izvještaje o radu i izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde za 2015. godinu, kao i Godišnji operativni i finansijski izvještaj JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde za 2015. godinu.

Na novoj sjednici, Skupština je razmatrala i primila k znanju Informaciju o broju zaposlenih lica u općinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2015. godini s posebnim akcentom na zapošljavanje mladih osoba kroz programe Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.