• OBJAVLJENO: 28.04.2016.
Ministarstvo za urbanzam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Održana prezentacija dosadašnjih aktivnosti na izradi Akcionog plana za zaštitu okoliša BPK-a Goražde za period 2016- 2022. godina

IMG_3966

U Goraždu je danas održana prva prezentacija aktivnosti na izradi Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2022. godina,  odnosno prezentacija zaključaka i problema identificiranih u sklopu nacrta prvog dijela KEAP-a – Izvještaja o stanju okoliša.

Prezentaciju je organizovalo Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline u saradnji sa nosiocem izrade KEAP-a, Konzorcijem koji čine Enova d.o.o. Sarajevo i Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo. Samu prezentaciju su održali predstavnici nosioca izrade.

KEAP je strateški dokument koji dugoročno određuje i usmjerava ciljeve očuvanja i unapređenja postojećih prirodnih vrijednosti, uređenja prostora, korištenja prirodnih resursa, biljnog i životinjskog svijeta u skladu sa ukupnim privrednim, društvenim i kulturnim razvojem prostora Kantona. Izrada KEAP-a je zakonska obaveza i ovaj dokument će biti usklađen sa Strategijom zaštite okoliša FBiH i Strategijom  upravljanja otpadom FBiH za period 2008.-2018. godina, Strategijom razvoja BPK-a Goražde za period 2016-2020. godina, te federalnim i kantonalnim propisima iz ove oblasti.

Projekat izrade KEAP-a je apliciran na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu, te je odobreno sufinansiranje aktivnosti na realizaciji projekta.

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) proveden je postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade KEAP-a i kao najpovoljniji ponuđač izabran je Konzorcij kojeg čine Enova d.o.o. Sarajevo i Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo.

KEAP će omogućiti adekvatno praćenje stanja u oblasti zaštite okoliša za period 2016-2022. godina. Za potrebe izrade ovog nacrta, u protekla četiri mjeseca prikupljen je veliki broj podataka iz svih oblasti u kojima je moguće ugrožavanje okoliša (stanovništvo, poljoprivreda i stočarstvo, lov i ribolov, energetika, prerađivačka industrija, rudarstvo, transport i infrastruktura, turizam i rekreacija, prostorno uređenje i urbanizam, upravljanje otpadom), a procjena stanja okoliša izvršena je na osnovu ovih podataka i rezultata anketiranja stanovništva BPK-a Goražde.

Prilikom prezentacije prisutni su svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama dali doprinos u prepoznavanju određenih problema, te su dati konkretni prijedlozi za njihovo rješavanje.

Prezentacija finalnog dokumenta planirana je krajem juna 2016. godine.

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.