• OBJAVLJENO: 03.05.2016.
Ministar za privredu
Kandidovana četiri projekta u okviru Programa javnih investicija Federacije BiH

IMG_4033

U sklopu aktivnosti na pripremi Programa javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izdvojila je četiri projekta koji su kandidovani u Program javnih investicija FBiH.

Ove projekte je predstavio ministar za privredu  Meho Mašala, a riječ je o projektima  izgradnje magistralne ceste Hrenovica – Goražde, izgradnje regionalne sanitarne deponije Trešnjica u Goraždu, te projektima izgradnje kanalizacione mreže u Ustikolini i sistema primarne kanalizacione mreže u općini Pale (FBiH).

Naime, u procesu izrade Programa javnih investicija FBiH, koji priprema Vlada Federacije, Bosansko- podrinjskom kantonu Goražde data je mogućnost da aplicira sa svojim projektima čija vrijednost mora biti iznad jednog miliona KM.

S tim u vezi, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je analizom strateških projekata važnih za ovaj prostor identificirala četiri projekta koji su kandidovani u ovaj program.

Prema riječima resornog ministra, vrijednosno najveći projekat koji je apliciran odnosi se na izgradnju magistralne ceste na relaciji Hrenovica – Goražde, u ukupnoj vrijednosti 120 miliona KM, a što se tiče općine Goražde, Vlada je ustanovila da je izgradnja regionalne deponije jedan od prioritetnih strateških projekata, čija je vrijednost 15 miliona KM.

Kada je riječ o općini Foča (FBiH), kandidovan je projekat izgradnje kanalizacije u Ustikolini. Njegova vrijednost je oko 2 miliona KM.

Za općinu Pale (FBiH) ustanovljena je potreba izgradnje sistema kanalizacione mreže, čija je vrijednost 3,5 miliona KM.

„Vjerovatno će se raditi o kantonalnom učešću i kreditnim zaduženjima. U svakom slučaju, tražit će se način da ovi projekti budu podržani i finansirani u naredne tri godine. Dakle, već čitav niz godina ukazujemo i jasna je potreba magistralnog povezivanja Goražda sa Sarajevom. Na tragu toga su i kandidovani ovi programi. Rješavanje pitanja regionalne deponije je od neizmjerne važnosti, a trenutne deponije na području kantona je potrebno zatvoriti i sanirati. U općinama Ustikolina i Pale (FBiH) rješavanje pitanja fekalnih kanalizacionih mreža dovešće do urbanizacije tog prostora“ – kazao je ministar za privredu Meho Mašala.

Istaknuto je da će Vlada BPK Goražde lobirati kako bi ovi projekti bili usvojeni, što zavisi od raspoloživog Budžeta na federalnom nivou, kao i da će Kanton donijeti svoj program javnih investicija u kojem će dio sredstava biti planiran i za ove namjene.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.