• OBJAVLJENO: 16.05.2016.
Vlada BPK Goražde usvojila Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2016-2020.godina
Do kraja 2016.godine očekuje se uspostava institucionalnog sistema za borbu protiv korupcije

Emir Sijercic

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period 2016-2020.godina. Tim povodom, koordinator za spriječavanje i borbu protiv korupcije Emir Sijerčić upriličio je press konferenciju na kojoj je govorio o njegovom značaju te aktivnostima koje slijede nakon usvajanja ovog plana.

Prema njegovim riječima, Akcioni plan je trebao biti usvojen do kraja mjeseca aprila, ali se nešto neznatno kasnilo iz razloga što je bilo potrebe za konsultacijama sa državnom Agencijom za borbu protiv korupcije, koja je na ovaj plan dala svoju saglasnost. Radi se o aktu koji je sastavni dio Reformske agende i ujedno predstavlja jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Na nivou BiH postoji Strategija za borbu protiv korupcije i akcioni planovi, a kako je istaknuto na press konferenciji, Bosansko-podrinjski kanton jedan je od rijetkih kantona koji je usvojio ovaj dokument.

Akcioni plan sadrži 28 mjera koje bi se trebale provesti u narednom periodu, a njihov krajnji cilj bio bi spriječavanje korupcije u našem kantonu naročito u segmentu koji se odnosi na javnu upravu, javne funkcije i javne institucije. Formiran je tim i tijelo koje će pratiti provedbu Akcionog plana.

„Prvi slijedeći korak u realizaciji Akcionog plana jeste da svi organi i institucije koje se bave javnim poslovima na nivou kantona imenuju po jednu osobu koja će biti kontakt i direktno uvezana sa tijelom za borbu protiv korupcije, kako bismo imali informacije iz svih organa po pitanju korupcije. Takođe, sve javne institucije i sva tijela, uključujući ministarstva i uprave, moraće da naprave svoj plan integriteta. To je ustvari plan borbe protiv korupcije na koji će saglasnost dati tijelo za borbu protiv korupcije i u kojem će biti razrađene mjere i način borbe protiv korupcije u pojedinim organima. Isto tako, jedna od značajnih mjera koja će biti vrlo brzo uvedena su komunikacijski kanali, odnosno moraće da se uspostave veze na osnovu kojih će građani moći da prijavljuju korupciju, na sličan način kao što je to urađeno u državi. Postojaće e-mail adrese, telefonski brojevi, kao i možda najjednostvniji oblik, a to je poštanski sandučić putem kojeg će svaki građanin moći da prijavi slučaj korupcije koji će zatim ići do tijela za borbu protiv korupcije koje bi u monitoringu trebalo da odredi ozbiljnost te prijave,  eventualno izvjesti organe gonjenja, odnosno pravosudne organe o slučaju korupcije ili njenom eventualnom pojavnom obliku“- kaže koordinator za spriječavanje i borbu protiv korupcije Emir Sijerčić.

Do kraja 2016.godine, Bosansko-podrinjski kanton Goražde bi trebao imati uspostavljen sistem koji se po prvi put institucionalno uspostavlja kao jedan mehanizam koji će na adekvatan način moći odgovoriti pojavnim oblicima korupcije sa kojom se, kako ističe koordinator za spriječavanje i borbu protiv korupcije Emir Sijerčić, mi svakodnevno susrećemo.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.