• OBJAVLJENO: 24.05.2016.
Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i TIm Svjetske banke u BiH u posjeti Vladi BPK Goražde
Razgovarano o Projektu jačanja zdravstvenog sektora

IMG_4951

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i Svjetske banke u BiH danas su posjetili Bosansko- podrinjski kanton Goražde gdje su se susreli s predstavnicima Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i predstavnicima zdravstvenih ustanova na području Bosansko- podrinjskog kantona Goražde.

Na sastanku je razgovarano o prioritetima u zdravstvenom sektoru na području Bosansko- podrinjskog kantona Goražde.

Naime, tim Svjetske banke u BiH u saradnji sa Fedralnim ministarstvom zdravstva ima za cilj posjetiti kantonalne zdravstvene ustanove  te putem razgovora sa predstavnicima kantonalnih ministarstava ustanoviti prioritete u zdravstvenom sektoru radi pripreme novog potencijalnog projekta  u sektoru zdravstva.

S tim u vezi, direktorica JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ Sabina Gušo i direktorica JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Medina Bičo predstavile su trenutno stanje sistema zdravstva, kao i prioritete u zdravstvenom sektoru na nivou Bosansko- podrinjskog kantona Goražde.

„Potrebno je instaliranje timova porodične medicine na primarnom nivou na području općine Goražde, zatim otvaranje ambulanti u ruralnim područjima što iziskuje finansijska sredstva. Imamo neuređen sistem zdravstvene zaštite djece do šest godina te je potrebna edukacija i specijalizacija ljekara u tom segmentu. Jedan od problema je i loše stanje u segmentu voznog parka, odnosno nedovoljno sanitetskih vozila. Ja se nadam da ćemo izdefinisati ključne potrebe“ – kazala je direktorica Doma zdravlja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Sabina Gušo.

O potrebama u zdravstvenom sektoru govorio je i direktor Kantonalne bolnice Fuad Rovčanin.

„Mi smo jedini kanton gdje je hitna, odnosno urgentna medicina u sastavu Kantonalne bolnice, a potreba je da bude u sastavu Doma zdravlja. Također, problem je i u nedostatku kadrova, doktora i specijalista. Mi imamo  jednog pedijatra koji za tri godine ide u penziju. Tehnička opremljenost bolnice nije na zavidnom nivou. Izražena je i potreba za CT-om koji je neophodan u urgentnim slučajevima. Također, evidentan je nedostatak  anestezioloških mašina, EKG aparata“ – kazao je on.

Stručnjak za sektor zdravstva dr. Nedim Jaganjac ukazao je na potrebu reformi koje su prioritetne u oblasti preventivnih programa za hipertenziju, dijabetes i ostale bolesti, te upoznao učesnike sastanka sa mogućim finansiranjem putem kreditnim aranžmanima Svjetske banke, koja bi na taj način dala značajan doprinos i stimulaciju zdravstvenim ustanovama.

Nakon ostvarenog uvida u trenutno stanje u oblasti zdravstva na području Bosansko- podrinjskog kantona Goražde ,zaključeno je da postoji potreba za daljom podrškom projektu informatizacije u smislu uvezivanja i pružanja potrebnih informacija zdravstvenim ustanovama, zatim podrška na promociji i prevenciji s fokusom na unapređenje zdravlja žena i djece, te potreba za modernizacijom cjelokupnog zdravstvenog sektora.

Po završetku sastanka, predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i Tima Svjetske banke u BiH su u pratnji domaćina obišli Kantonalnu bolnicu i Dom zdravlja u Goraždu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.