• OBJAVLJENO: 29.06.2016.
U općinama u sastavu BPK Goražde
Održane javne rasprave o nacrtu Strategije razvoja turizma 2016-2020.godina

slike4 022

U organizaciji Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u općinama Goražde, Foča i Pale u FBiH održane su javne rasprave o nacrtu Strategije o razvoju turizma  za period 2016-2020.godina.

Radi se o Strategiji koja je rađena uporedo sa Strategijom razvoja Bosansko-podrinjskog kantona za period 2016-2020.godina, a budžet za njenu realizaciju predviđen je u iznosu od 4.500.000 KM što predstavlja dva posto ukupnog budžeta našeg kantona za naredne četiri godine. Stratergijom su određeni strateški pravci djelovanja turizma u našem kantonu, a jedan od najznačajnijih je stvaranje osnovne pretpostavke za razvoj, kroz prostorno-plansku dokumentaciju, infrastrukturu za razvoj te bolju saradnju sa Agencijom za vodno područje slivova rijeke Save u cilju korištenja najznačajnijeg turističkog resursa- rijeke Drine.

Prema riječima koordinatorice za izradu Strategije razvoja turizma  u BPK Goražde Azre Zorlak, jedan od strateških planova jeste da turizam bude samoodrživa grana na prostoru našeg kantona koja će pospiješiti dalji privredni rast ovog kantona i povećati broj zaposlenih.

Kako je naglašeno, potencijali za razvoj turizma između ostalog vezani su i za kulturno-historijsko naslijeđe koje je u posljednje vrijeme posebno aktualizirano, te  planinski turizam na lokalitetima „Bijele vode“ i Sportsko- rekreacionog centra „Ruda glava“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.