• OBJAVLJENO: 21.07.2016.
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko- podrinjskog kantona Goražde
Objavljeni javni pozivi za rekonstrukciju komunalne infrastrukture u mjestima povratka

Javni poziv

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko- podrinjskog kantona Goražde,  uz saglasnost Vlade BPK-a Goražde, objavilo je javne pozive za podnošenje projekata za obnovu, izgradnju i rekonstrukciju lokalne komunalne infrastrukture u mjestima povratka.

Javni pozivi odnose se na općine Goražde, Rudo, Višegrad, Rogatica, Novo Goražde, Čajniče i Foča u RS i FBiH i Pale u FBiH, a sa projektima mogu aplicirati isključivo pravna lica i to: povratnička udruženja, asocijacije, organizacije i vjerske organizacije.

Javni pozivi ostaju otvoreni do 26.07.2016. godine, odnosno 08.08.2016. godine,  i objavljeni su na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i oglasnim pločama u BPK Goražde.

J A V N I P O Z I V  za podnošenje projekata za obnovu, izgradnju i rekonstrukciju lokalne komunalne infrastrukture u mjestima povratka 11.07.2016.

J A V N I P O Z I V za podnošenje projekata za obnovu, izgradnju i rekonstrukciju lokalne komunalne infrastrukture u mjestima povratka 19.07.2016.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.