• OBJAVLJENO: 21.07.2016.
Vlada održala 70.redovnu sjednicu
Usvojena Strategija razvoja turizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016-2020.godine

SlikeC 003

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 70.redovnoj sjednici utvrdila je prijedlog Strategije razvoja turizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016-2020.godine i uputila ga Skupštini na usvajanje.

Prema obrazloženju resornog ministra Meha Mašale, Strategijom su određeni srednjoročni ciljevi planiranja i razvoja turizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem. Za realizaciju četiri strateška pravca djelovanja  utvrđena u Strategiji biće potrebno izdvojiti 3.760.000 KM.

Iako je u ovoj strategiji nekropola stećaka u Goršić polju već prepoznata kao jedan od potencijalnih resursa za razvoj turizma, Vlada je posebno usmjerila pažnju na ovaj segment Strategije, budući da se odnedavno ova nekropola nalazi na UNESCO-ovoj listi Svjetske kulturne baštine.

Pažnja Vlade danas je bila usmjerena i na sažetak Akcionog plana za provedbu Stateškog cilja 4 iz Strategije razvoja kantona 2016-2020.godina kojeg je pripremilo Ministarstvo za pravosuđe, a odnosi se na razvoj kvalitetne, ekonomične i efikasne javne uprave u službi građana. Uz usvojene mjere, Vlada je zadužila i ostala ministarstva da sačine akcione planove za realizaciju strateških ciljeva iz njihove nadležnosti, te formirala dvije komisije koje će raditi na realizaciji mjera iz oblasti digitalne komunikacije i provođenju postupka „giljotiranja propisa“, odnosno pojednostavljivanja i pojeftinjenja procedura i provedbe postupaka po službenoj dužnosti organa uprave.

SlikeC 011

Razmatran je takođe i konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta BPK-a Goražde za 2015.godinu te zaduženo Ministarstvo za finansije da u saradnji sa drugim ministarstvima sačini akcioni plan za uklanjanje uočenih nedostataka.

Vlada je usvojila stav i mišljenje Ministarstva za boračka pitanja o prednacrtu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, te ga uputila na dalju proceduru Skupštini BPK Goražde.

Odobrena su takođe sredstva za realizaciju projekata Organizacije šehida i poginulih boraca koji se odnose za obilježavanje „Dana šehida“ i odlaska porodica boračkih populacija u Memorijalni centar Potočari te obilježavanje manifestacije „Igman „ .

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila sredstva za realizaciju projekata općina u sastavu Kantona. Općini Foča u FBiH odobreno je 50.000 KM za sufinansiranje izgradnje sportske balon hale, a 10.000 KM za razvoj infrastrukture lokalnih puteva. Općini Pale u FBiH Vlada je odobrila 50.000 KM za sufinansiranje projekta izgradnje obaloutvrde i fekalnog kolektora, dok je sa 20.000 KM podržan projekt Općine Goražde koji se odnosi na sanaciju putnog pravca Berič-Cerovnjak.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, izdvojena su sredstva za sanaciju puteva u mjestima povratka: Paravci-Zubanj u Opštini Rudo i Živojevići-Šovšići u Opštini Novo Goražde.

Vlada je razmatrala i usvojila informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za prvih šest mjeseci i mjesec juni ove godine.

Kako ističe resorni ministar Nijaz Musić, stanje sigurnosti na osnovu statističkih pokazatelja u ovom izvještajnom periodu je zadovoljavajuće, posebno u odnosu na druge kantone.

SlikeC 008

Tako je u prvoj polovini ove godine došlo do smanjenja broja registrovanih krivičnih djela i saobraćajnih nesreća, te povećanja broja registrovanih prekršaja. Uz usvajanje informacija, a obzirom na godišnje odmore i predstojeći Festival prijateljstva, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da pojača kapacitete, te da posebnu pozornost usmjeri na sprječavanje pojava iz oblasti neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet i uživanja opojnih droga.

Vlada je dala saglasnost MSŠ „Enver Pozderović“ i SSŠ „Džemal Bijedić“ za upis učenika u I razred gimnazije i poljoprivredne škole, odnosno I razred administrativne stuke  i zanimanja obrađivač gume i plastike, za učenike koji ne ispunjavaju uslove u pogledu kriterija za upis.

JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde data je saglasnost za pokretanje procedure na realizaciji projekata „Utopljavanje školske zgrade te otvaranju dodatnih ulaza u zgradu „ i „Izvođenje radova na zamjeni vanjske stolarije i radova na zamjeni krova na objektu škole“.

Vlada je odobrila i Program utroška sredstava Ministarstva za privredu-  Podsticaj za šumarstvo za 2016.godinu u iznosu od 30.000 KM, kao i sredstva za realizaciju programa utroška sredstava namijenjena neprofitnim organizacijama: Privrednoj i Obrtničkoj komori i Udruženju poslodovaca BPK u iznosu od 15.000 KM.

Vlada je odobrila redovne tranše Sportskom savezu za maj i juni, kao i sredstva Sportskom klubu „Libero“, na ime interventne pomoći nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .

Iz budžeta Ministarstva obrazovanja podržani su takođe Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije i Kulturno udruženje mladih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je usvojila Pravilnik o organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta Službe za zapošljavanje BPK Goražde dok je na doradu vraćen njen Pravilnik o radu.

Na ovoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je donijela rješenje o formiranju Komisije za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.