• OBJAVLJENO: 22.08.2016.
Održana sjednica Kolegija Skupštine BPK Goražde
Zakazana 16. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde

14087211_10210149045151501_57911555_o

Kolegij Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održao je danas sjednicu na kojoj su razmatrani materijali koji bi se trebali naći na 16. redovnoj sjednici Skupštine BPK Goražde koja je zakazana za 31. avgust 2016.godine.

Na ovoj sjednici Skupština bi trebala dati mišljenje na prednacrte Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica,  Zakona o štajku i Zakona o hraniteljstvu. Na dnenvom redu je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica u vezi uknjižbe imovine.

Pored izvještaja o radu službi, uprava i direkcija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu, na dnevom redu će se naći i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju, takođe za 2015.godinu,  Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Kantonalnog pravobranilaštva, J.P. „Bosansko-podrinjske šume, J.U „Dom za stara i iznemogla lica“ i JP RTV BPK Goražde.

Na dnevnom redu 16. redovnog zasjedanja  predviđeno je razmatranje Izvještaja o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za period 01.01-30.06.2016.godine, Informacija o izvršenju budžeta  BPK Goražde za period 01.01-30.06.2016.godine,  godišnji izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2015. godini, prijedlog Strategije razvoja turizma našeg kantona za period 2016-2020.godina te informacija o radu Kantonalnog tužilaštva za period 01.01-31.12.2015.godine.

Poziv za 16. redovnu sjednicu SKUPŠTINE

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.