• OBJAVLJENO: 23.11.2016.
Premijer BPK Goražde održao sastanak sa predstavnicima JP Ceste Federacije BiH
Predstoji provođenje Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH i u BPK Goražde

1

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković, direktorica Direkcije za ceste BPK Goražde Izeta Jahić i ministar za privredu Meho Mašala, danas su održali sastanak sa predstavnicima JP Ceste Federacije BiH Fatom Terzić i Behudinom Strojilom, na kojem je  između ostalog, razgovarano o pripremi implementacije Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH i na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako ističe voditelj Odsjeka studija i projektovanja u JP Ceste Federacije BiH Fata Terzić, najviše aktivnosti u narednom periodu bit će na izvođenju radova koji podrazumijevaju rekonstrukciju kolovozne konstrukcije magistralne ceste M-20, zatim izgradnju kružne raskrsnice u Vitkovićima, kao i izgradnju kružne raskrnice kod goraždanskog Mosta žrtava genocida u  Srebrenici, te sanaciju pomenutog mosta.

„Danas smo, na poziv premijera, s osnovnim zadatkom da kao tehnička podrška Cestama Federacije BiH, razmotrimo neka tehnička pitanja, kao i da radimo na pripremi našeg programa modernizacije magistralnih cesta. Kroz ovaj Program obezbijeđena je izvjesna količina novca i danas nam je osnovni zadatak bio da pokušamo naći najbolji način kako bi se implementirao taj dio novca koji je obezbijeđen“ – kazala je ona.

Također, planiran je i nastavak izgradnje zaobilaznice oko Goražda, čija izgradnja kako ističe Terzić, zbog nepostojanja finansijskih sredstava nije bila omogućena u proteklih petnaest godina, te da će ona biti omogućena ukoliko dođe do usvajanja Zakona o akcizama na nivou Federacije BiH.

„Ukoliko dođe do usvajanja Zakona o akcizama, postoji naš plan da nastavimo s izgradnjom zaobilaznice, odnosno da se most kod Hubjera spoji s Kopačima na cestu M-20. Nažalost, do usvajanja akciza taj dio projekta neće biti ostvariv, ali ovih 2 miliona KM bismo trebali obezbijediti i nastaviti cestu prema Kopačima. Razmišljat ćemo strateški u smjeru izvođenja potpunog ‘prstena’ oko Goražda, odnosno  zaobilaznice“ – riječi su Terzić.

2

Istaknuto je da je kroz Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH predviđeno oko 3 miliona KM za rekonstrukciju magistralne ceste M-20, a za potpunu implementaciju zaobilaznice oko Goražde bit će uloženo oko 7 miliona KM.

Prema riječima vodećeg inžinjera za objekte u Cestama Federacije BiH Behudina Strojila, neophodna je rekonstrukcija goraždanskog Mosta žrtava genocida u  Srebrenici, koja će  kako je najavljeno, nakon izrade tenderske dokumentacije, krenuti u implementaciju početkom aprila 2017. godine s procijenjenom  vrijednošću od 1 milion KM.

„Pošto se ja bavim isključivo objektima, došao sam danas da predočim dokle smo došli sa pripremama za sanaciju Mosta žrtava genocida u  Srebrenici, kao i izgradnju kružnog toka uz taj most. Što se tiče samog mosta, on je veoma zapostavljen. Napravili smo reviziju projekta, a u fazi je izrada tenderske dokumentacije i negdje očekivano, početkom aprila iduće godine ćemo krenuti u implementaciju tog objekta. Mislim da ćemo to uspješno završiti u idućoj godini“ – ističe Strojil.

Na značaj i važnost ovog Programa ukazao je i premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković.

„Mogu reći da smo intezivno, kako prošlu, a tako i ovu godinu, radili sa Federalnom direkcijom cesta, u smislu izrade projektne dokumentacije i zadataka porjektnog okvira. Drago nam je da su danas došli ljudi koji obavljaju tehnički dio i mogu reći da je finansijki okvir u priličnom obimu zaokružen. U svakom slučaju, ovo su veoma značajni i veliki projekti, a njihova implementacija i dinamika zavisi i od određenih zakonskih okvira na višim nivoima, tačnije kada govorimo o akcizama. Ono što je najizvjesnije jeste rekonstrukcija Mosta žrtava genocida u Srebrenici. Genralno smatramo da grad zaslužuje da dobije određne veće standarde“ – kazao je on.

3

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.