• OBJAVLJENO: 30.11.2016.
Iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
U završnoj fazi pregovori  u vezi kolektivnog ugovora sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja BPK Goražde i započeti pregovori sa Sindikatom osnovnog obrazovanja i odgoja

1

Nakon donošenja novog Zakona o radu i potpisivanja Općeg kolektivnog ugovora za  teritorij Federacije BiH krenulo se u postupak  pregovara  i donošenja  novog kolektivnog ugovora sa reprezentativnim Sindikatom za oblast srednjeg obrazovanja. Zaključkom Vlade BPK Goražde, u pregovarački tim na nivou FBiH ispred našeg kantona određen je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga, koji je sa drugih deset predstavnika kantona i tročlanim timom Vlade F BiH vodio pregovore sa Sindikatom za srednje i visoko obrazovanje na nivou FBiH.

Pregovori na federalnom nivou koji su imali su  cilj definisanje jednog Granskog kolektivnog ugovora, krenuli su u mjesecu junu i do mjeseca septembra održano je deset radnih sastanaka- kazao je na današnjoj press konferenciji ministar Damir Žuga.

„ Na nivou Federacije BiH dogovoreno je blizu devedeset posto kolektivnog ugovora, a preostalih deset posto,  zbog različite finansijske situacije  kantona  i  propisa koji regulišu ovu oblast, predloženo je da se pokuša dogovoriti na nivou kantona. Od mjeseca septembra pa do polovine novembra mjeseca, održano je pet radnih sastanaka sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja BPK Goražde, nakon čega je usaglašen prijedlog Kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja koji je upućen prema Vladi na davanje saglasnosti za njegovo potpisivanje. “-riječi su ministra Žuge.

Pomenuti tekst Vlada je vratila na doradu te zatražila dodatna pojašnjenja u vezi obima prava uposlenih u srednjem obrazovanju.

„Neke stavke Vlada je smatrala da ne trebaju da se nalaze u ugovoru i  tražila je dodatna pojašnjenja, vezano da li dolazi do povećanja ili smanjenja obima dostignutih prava kod uposlenika u srednjem obrazovanju, te zatražila garanciju da do toga neće doći. Nakon vraćanja na dodatno usaglašavanje,  predstavnici Ministarstva i Sindikata održali su još jednom sastanak i dogovorili novi tekst, a prije upućivanja na sjednicu Vlade,  najavljeno je održavanje sastanka sa premijerom kantona.“-kazao je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga.

Kada su u pitanju pregovori sa Sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja,  oni su u zakašnjenju zbog sudskog procesa u pogledu reprezentativnosti sindikata na nivou FBiH koji je nedavno okončan. Stvoreni su uslovi za otpočinjanje pregovora, a kako je ovom prilikom kazao ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga, danas je na području našeg kantona postupak pregovora započeo.

2

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.