• OBJAVLJENO: 07.12.2016.
Press konferencija ministra za privredu
Nacrtom novog zakona predložena su obuhvatnija rješenja u regulisanju koncesija

1

Na današnjoj press konferenciji, ministar za privredu Meho Mašala govorio je o Nacrtu zakona o koncesijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila na svojoj posljednjoj sjednici i uputila ga u redovnu proceduru donošenja.

Ministar je istakao da je odluka o pokretanju procedure izrade novog  zakona donesena nakon što su u primjeni postojećeg Zakona o koncesijama utvrđeni određeni nedostaci, te potrebe da se u zakon uvrste i neka nova rješenja koja će obuhvatnije regulisati oblast koncesija, a koja se već primjenjuju u drugim kantonima.

– Osjetili smo da je vrijeme da se donese novi Zakon o koncesijama kako bi određene koncesije koje prethodnim zakonom nisu bile obuhvaćene, poput solarnih elektrana i vjetroelektrana, mogli da regulišemo novim zakonom. Također, u starom zakonu nije bila previđena raspodjela prema općinama, što smo cijenili da je nepravedno, odnosno da nas to obavezuje i zakon.  U nacrtu zakona koji ide u novu proceduru, ta rješenja su predviđena – kazao je ministar.

Osim što je oblast koncesija bilo potrebno prilagoditi novim zahtjevima na tržištu, prvenstveno po pitanju novih resursa, novim zakonom detaljnije je uređeno i pitanje raspodjele prihoda od koncesija.

– Do sada je cijeli prihod od koncesija išao kantonu. Naša obaveza je da se dođe do određenog procenta raspodjele između kantona i općina. Takođe, intencija ovog zakona je da se dio prihoda od koncesija vrati nazad za saniranje šteta koje prouzrokuje koncesija. Dakle, to ne bi trebao biti samo budžetski prihod za troškove administracije, nego bi se trebao vraćati nazad, recimo i za izradu studija, izdavanje novih koncesija, analize stanja i u onom trenutku kada koncesije krenu da vidimo imamo li potrebu da intervenišemo na određenim poljima. Za to treba obezbijediti novčana sredstva i dio sredstava bi trebao biti rezervisan iz prihoda od koncesija – istakao je ministar Mašala.

Kada je u pitanju korištenje hidro-potencijala rijeke Drine, odnosno izgradnja hidroelektrane na Ustikolini, ministar je kazao da početak realizacije ovog projekta zavisi od više faktora.

– Rijeka Drina je vodotok prve kategorije. Do sada, stavovi su bili podijeljeni od toga da jedan dio javnosti nije za izgradnju, dok drugi jeste, shvatajući da to ima i određene prednosti – kazao je ministar i dodao da ovom projektu prethodi izrada različitih studija i istraživanja prije donošenja konačne odluke o njegovoj realizaciji.

2

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.