• OBJAVLJENO: 19.12.2016.
Na press konferenciji Ministarstva za privredu
Predstavljena analiza stanja na području BPK Goražde po pitanju zarazne bolesti životinja „plavi jezik“

1

U organizaciji Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Kantonalni krizni štab upriličio je danas  press konferenciju povodom analize stanja na području našeg kantona kada je u pitanju zarazna bolest „plavi jezik“ koja se pojavila kod sitne stoke u mjesecu avgustu ove godine. Kako je istaknuto, dolaskom hladnijeg vremena bolest se smirila, a šteta koju je načinila farmerima na našem području je velika, obzirom da kada se pojavila ova bolest nije bila na listi zaraznih oboljenja čije je suzbijanje i iskorjenjivanje od interesa za Federaciju BiH, a samim tim nisu bila ni obezbijeđena sredstva za nadokandu štete.

Vlade FBiH krajem septembra donijela je odluku kojom je  bolest je uvrštena u tu listu, koja je inače objavljena u Zakonu o veterinarstvu FBiH. Na taj način tek su stvoreni uslovi da se može provoditi postupak nadoknade štete, iako u to vrijeme ni Ministarstvo za privredu BPK nije imalo program novčanih podsticaja u poljoprivredi u kojem se planiraju novčana sredstva za nadoknadu štete. Takođe,  ni  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje isplaćuje pedeset posto od procjenjene štete nije imalo planirana sredstva za tu vrstu nadoknade.

„Zahvaljujući mojim saradnicima uspjeli smo da se ova bolest vrati na listu koja je od interesa za FBiH, tako da smo stvorili mogućnost da se otvori proces nadoknade štete sa federalnog nivoa. Mi smo u programu utroška na ekonomskom kodu namijenjenom poticajima u poljoprivredi odvojili određen dio sredstava za nadoknadu štete, a pedest posto će biti nadoknađeno sa federalnog niovoa“-kazao je ministar za privredu BPK Goražde Meho Mašala.

Prema riječima Belme Šeho-Mešić, člana Kriznog štaba, Ministarstvo za privredu može pokrenuti postupak nadoknade štete onda kada postoji pozitivan laboratorijski nalaz, dakle kada je potvrđena bolest u određenom stadu. Po dobijanju potvrdnog laboratorijskog nalaza, kantonalni veterinarski inspektor donesi rješenje kojem propisuje određene mjere i radnje držaocu stada, a kantonalno Ministarstvo za privredu formira komisiju koja ima zadatak da procijeni štetu i prikupi elemente koji će utvrđivati pravo na nadoknadu štete vlasniku životinja.

„Moramo napomenuti da smo u toku postupka utvrđivanja prava na nadoknadu štete utvrdili činjenicu da veliki broj životinja nije obilježen, niti se provode propisane mjere. U ovom slučaju, ovce nisu vakcinisane protiv bruceloze, što je obavezno od 2009.godine. Kriteriji za nadoknadu štete su propisani u Zakonu o veterinarstvu FBiH i Pravilnikom o nadokandi štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje. Osnovni kriteriji od kojih polazi komisija jeste, da li je sumnja na bolest odmah prijavljena bez odgađanja najbližoj veterinarskoj stanici, da li su životinje propisano obilježene, da li je provedena vakcinacija, kao i dijagnostička i druga ispitivanja životinja i niz drugih kriterija. Kada je bolest potvrđena na prostoru našeg kantona u mjesecu avgustu ove godine mi nismo imali raspoloživa novčana sredstva, tako da smo tražili sredstva od Vlade BPK Goražde da odobri određena novčana sredstva Javnom preduzeću Veterinarska stanica u Goraždu kako bi se omogućila kupovina dezinsekcionih sredstava koja će se podijeliti držaocima sitne stoke, a kasnije i vlasnicima goveda, kako bi poduzimali preventivne mjere u suzbijanju bolesti „plavog jezika“ na području našeg kantona. Vlada BPK Goražde odobrila je 3.000 KM i JP Veterinarska stanica je dijelila besplatno dezinsekciona sredstva svim vlasnicima ovaca, koza i goveda koji su se prijavili u veterinarsku stanicu. Nadoknadu štete procjenjuje Ministarstvo za privredu i izdvaja pedeset posto nadokande, dok pedeset posto izdvaja Federalno ministarstvo“-riječi su Belme Mešić-Šeho.

Utvrđivanje prava dokazuje se na osnovu dokumentacije kojom raspolaže JP „Veterinarska stanica u Goraždu. Kako je istaknuto danas, utvrđeno je da veliki broj vlasnika ne poštuje ono što je zakonom propisano. U najvećem broju slučajeva, iz čistog neznanja vlasnici životinja nisu upoznati sa zakonom propisanim obavezama, odnosno da svaka životinja mora biti obilježena. Iz tog razloga odlučeno je da se određena novčana sredstva odobre JP „Veterinarska stanica“ da izvrši edukaciju farmera kako bi oni znali da poštuju zakonom propisane obaveze.

„Prema podacima, od 300 do 400 uginulih životinja evidentirano je na području našeg kantona. Imajući u vidu da je veliki broj farmera iz regije kontaktirao veterinarsku stanicu u svrhu uzimanja lijekova i provođenja preventive, ova bolest je bila proširena i u našoj regiji, računajući sve okolne opštine iz Republike Srpske. Ocjenjujući trenutnu vremensku situaciju, kada su vani niske temperature i prenosioci bolesti nisu aktivni, u ovom momentu nemamo znakova da ova bolest još uvijek traje. Smatramo da bi država već početkom godine trebala za suzbijanje ove bolesti na terenu izvršiti vakcinaciju životinja. Vakcinacija bi trebala biti provedena od januara do marta mjeseca i prije nastupanja toplijeg vremena i razvoja vektora prenošenja ove bolesti na životinje. Pored svih uputstava farmerima, želimo istaknuti i da je jako dobro raditi na imunitetu životinja u zimskom periodu“-istaknuo je  direktor JP „Veterinarska stanica „ Goražde Enver Borovina.

Kako je na današnjoj press konferenciji kazao veterinarski inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Edin Aganović, u  fokusu pojave bolesti „plavog jezika“ kod malih preživara na prostoru BPK Veterinarska inspekcija je poduzimala zakonom propisane aktivnosti. Na svim farmama gdje je prijavljena sumnja i potvrđena bolest „plavog jezika“, farma je stavljena pod službeni nadzor onako kako propisuje zakon i pravilnik koji se tiče suzbijanja ove bolesti. Ono sa čim su se susreli jeste nepoštivanje vlasnika obaveznih mjera u smislu obilježavanja životinja. Uglavnom, inspekcija na terenu je provodila korektivne mjere zbog same osjetljivosti populacije koja se bavi uzgojem stoke, ali u budućnosti ukoliko se ne budu poštovali zakonski propisi posegnuće se i za represivnim mjerama u smislu izricanja novčanih kazni, istaknuto je danas.

2

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.