• OBJAVLJENO: 21.12.2016.
Sa 10. vanredne sjednice Skupštine BPK-a Goražde
Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2016. godinu

1

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju 10. vanrednu sjednicu.

Kod rasprave o dnevnom redu, na kojem je kao jedina tačka bila predložena Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu, dio poslanika u Skupštini bio je protiv toga da se o ovom prijedlogu raspravlja na vanrednoj sjednici, te su predložili da se prijedlog izmjena i dopuna Budžeta BPK-a Goražde razmatra na redovnoj sjednici Skupštine.

Nakon što je dnevni red usvojen većinom glasova prisutnih poslanika, obrazloženje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Budžeta dao je ministar za finansije Nudžeim Džihanić.

On je upoznao Skupštinu da je Vlada donijela Odluku o smanjenju Budžeta BPK-a Goražde sa 42.408.787 KM na iznos od 36.976.070 KM, prvenstveno zbog smanjenja priliva sredstava po osnovu indirektnih poreza, zbog čega se pristupilo linearnom smanjenju sredstava u Budžetu kod svih budžetskim korisnika.

Ministar za finansije također je upoznao Skupštinu da je u Budžet BPK-a Goražde na ime granta sa nivoa Federacije BiH u ovoj godini uplaćeno 3,5 miliona KM, te da su sa viših nivoa vlasti, kroz podršku projektima, osigurana sredstva u iznosu od oko 2 miliona KM.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga na sjednici je predložio amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2016. godine, kako bi se preusmjeravanjem sredstava u Budžetu JU OŠ „Prača,“ Prača obezbijedila sredstva za popravku kotla u ovoj školi, čime je ovaj amandman postao sastavni dio predloženog rebalansa.

U toku rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Budžeta BPK-a Goražde za ovu godinu, poslanik Suad Došlo (SDP) predložio je da Skupština usvoji zaključak kojim bi se delagati u Domu  naroda Parlamenta FBiH s prostora BPK-a Goražde zadužili da ne podrže Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, ukoliko se u Budžetu BPK-a Goražde za narednu godinu ne osiguraju grant sredstva u minimalnom iznosu od 5 milona KM. Ovaj prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova u Skupštini.

Nakon zaključenja rasprave, Skupština je većinom glasova usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2016. godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.