• OBJAVLJENO: 20.06.2011.
Uz Međunarodni dan izbjeglica
125 porodica na području BPK-a Goražde još živi u kolektivnim centrima

20.juni obilježava se kao Međunarodni dan izbjeglica.

Ovaj je dan posvećen svima onima koji se još ne mogu vratiti svojim domovima. Iako se situacija od 1995.godine promijenila nabolje, na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde još 350 porodica ili oko 1000 osoba ima status raseljenih lica. Od tog broja, 125 porodica živi u kolektivnom centrima, dok ostali koriste alternativni smještaj.

1995.godine, prema podacima koje smo dobili od Safeta Starhonića, samostalnog višeg referenta za pitanje raseljenih osoba i izbjeglica i humanitarnu pomoć u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlade BPK-a Goražde, na području našeg kantona bilo je 19.400 raseljenih osoba. Nakon reregistracije 2000.godine taj broj iznosio je 8.300, a 2005.godine na evidenciji bilo je 3400 raseljenih lica.

Kad je riječ o povratnicima, procjenjuje se da se na područje BPK-a Goražde vratilo oko 2500 Srba; u općinu Novo Goražde 2500 Bošnjaka, preko 3000 Bošnjaka u Višegrad, a isto toliko u Foču i Rogaticu. Oko 500 Bošnjaka vratilo se u Čajniče, isto toliko u Rudo, odnosno Strgačinu. Povratnici su uglavnom stare osobe koje se vraćaju u ruralni dio ovih općina. Veoma malo ih žive u gradu.

„Prema Madridskoj deklaraciji za ostvarivanje prava na povratak potrebno je prevazići tri preduslova: politički, bezjednosni i ekonomski. Nažalost, problem kod svih povratnika je održivost povratka, nemogućnost ostvarivanja stečenih prava nakon povratka, kao i nemogućnost zapošljavanja. Nedostaje projekata za održivi povratak. Treba pristupiti sistematskom rješavanju problema, jer se ništa ne može riješiti na lokalnom nivou. Imali bismo pet puta više povratnika da je ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu riješeno univerzalno na nivou države- kaže Safet Starhonić i ističe: „ Grad Goražde i Bosansko-podrinjski kanton bili su među prvim potpisnicima OSCE-ove deklaracije Otvoreni grad i kanton. Sve do sada nismo imali ozbiljniju vrstu napada na povratnike, a svaki pojedinačni slučaj bio je procesuiran. Povratnici u našem kantonu susreću se sa problemom nezaposlenosti, egzistencijalnim problemima, sa istim problemima kao i domicilno stanovništvo i s poboljšanjem opšteg ekonomskog položaja Kantona, vjerujem da će i položaj povratnika biti mnogo bolji.“

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.