• OBJAVLJENO: 23.06.2011.
Aktivnosti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Nova intervencija sa 30.000 kg brašna na području BPK-a Goražde, s ciljem smanjenja cijena


Prema riječima direktora Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde Asima Vilića, kantonalna Direkcija robnih rezervi, u saradnji sa Ministarstvom za privredu, a na osnovu Odluke Vlade BPK-a Goražde, priprema novu intervenciju sa 30.000,00 kg brašna na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s ciljem smanjenja cijena brašna u maloprodajnim objektima.

Uporedo sa ovim aktivnostima, vode se aktivnosti oko nabavke pšenice za kantonalne robne rezerve u količini od 200.000,00 kg ( traže se saglasnosti i odluke s ciljem raspisivanja tendera).

Direkcija robnih rezervi BPK-a trenutno vrši i distribuciju humanitarne pomoći prema nalogu kantonalnog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Riječ je o 49 prehrambeno-higijenskih paketa koji se distribuiraju socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, a iz ovog Ministarstva, kako ističu u Direkciji, bit će još sličnih naloga za distribuciju.

Direkcija, takođe, vrši i podjelu donirane nafte od Vlade Federacije BiH, koja se prema Odluci Vlade BPK-a Goražde distribuira Kantonalnoj bolnici, Vatrogasnom društvu i Domu zdravlja Goražde, dok su ostali korisnici preuzeli odobrene količine.

Direktor Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde Asim Vilić ističe i aktivnosti Direkcije oko preuzimanja na korištenje kotlovnice JU Centar za kulturu i pripreme oko potpisivanja ovog Ugovora. Uz Izvještaj o distribuciji lož ulja i nafte dobivene od Federalne direkcije robnih rezervi, Direkcija je pripremila i prema Vladi uputila Izvještaj za grijnu sezonu 2010/2011, a trenutno se vode i aktivnosti na pripremi prijedloga korišćenja alternativnih goriva umjesto lož ulja u kotlovnicama iz kojih se distribuira toplotna energija budžetskim korisnicima.

Direkcija robnih rezervi angažovana je i na iznalaženju novog magacinskog prostora za skladištenje roba robnih rezervi, kako bi se prostor kojim se trenutno služi Direkcija iskoristio za realizaciju Plana o raspodjeli imovine BPK-a i novo zapošljavanje.

Pored navedenih aktivnosti, Direkcija obavlja redovne, svakodnevne poslove iz nadležnosti Direkcije.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.