• OBJAVLJENO: 24.03.2017.
Nacrt Budžeta BPK Goražde za 2017.godinu utvrđen u iznosu od 39.500.000 KM
Sredstva planirana na nivou izvršenja iz 2016.godine

IMG_8257

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je nacrt Budžeta za 2017.godinu u iznosu od 39.500.000 KM i uputila ga u skupštinsku proceduru. Prema riječima premijera Emira Okovića, radi se o nešto niže planiranim sredstvima u odnosu  na prethodne dvije godine, ali su planirana na nivou izvršenja iz prethodne godine,  tako da su sva ministarstva i druge potrošačke jedinice zadovoljene na način da nacrtom Budžeta ničije izvršenje nije planirano manje u odnosu na pretpostavke.

Na snazi je još uvijek Odluka o privemenom finansiranju, a za očekivati je da Budžet bude što prije usvojen. Postupak donošenja Budžeta mora biti u skladu sa zakonom i Poslovnikom Skupštine, a prema mišljenju premijera Okovića, nadati se da će biti  dovoljno političke mudrosti da se iznađe najpovoljnije rješenje.

„ Okvir Budžeta ostavlja dovoljno mogućnosti svakom resoru, u svakoj oblasti da putem projekata može dodatno prikupljati sredstva sa viših nivoa vlasti, onako kako je to rađeno u 2016.godini. Dakle, Budžet kao jedan od najznačajnijih dokumenata, zasigurno, ostavlja dovoljno prostora za poduzimanje raznih aktivnosti, a nama ostaje da utvrdimo na koji način da bude realizovan i u kojem obimu. Moram istaknuti da se ponekad kruto držimo okvira budžeta, u okviru kojeg postoji mogućnost i preraspodjele i na kraju krajeva, rebalansa budžeta. I ove godine suočavamo sa određenim umanjenjem kroz raspodjelu javnih prihoda. Prvi kvartal pokazuje generalno smanjenje priliva ne samo u ovom kantonu, već u svim kantonima budući da je dosta tog vanjskog duga na nivou države prispjelo u ovoj godini“ – riječi su premijera Emira Okovića.

Kako je ovom prilikom istaknuto,  Bosansko-podrinjski kanton Goražde zbog nejasne projekcije prihoda, prije svega onih koji dolaze sa viših nivoa vlasti, konstantno ima problem oko usvajanja budžeta u prethodnoj godini za narednu godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.