• OBJAVLJENO: 28.03.2017.
Press konferencija Uprave policije kantonalnog MUP-a
U periodu 2012-2016. na području BPK Goražde podneseno 111 prijava za krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga

IMG_4803

Uprava policije Goražde sačinila je, na zahtjev Vlade Bosanso-podirnjskog kantona Goražde, sveobuhvatnu informaciju o počinjenim krivičnim djelim iz oblasti zloupotrebe opojnih droga na području BPK Goražde za period 2012-2016. godina.

Prema riječima šefa Odjela za organizovani kriminal i droge Uprave policije Saladina Pleha, službenici Sektora kriminalističke policije u pomenutom su periodu Kantonalnom tužilaštvu u Goraždu uputili ukupno 111 izvještaja protiv 117 lica zbog osnova sumnje da su počinili krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

– Od ukupnog broja prijavljenih lica, 85 lica nastanjeno je na području BPK Goražde, 18 lica na području Kantona Sarajevo, dva lica na području Zeničko-dobojskog kantona i 12 lica na području Republike Srpske. Od ukupno prijavljenih lica odnosno njih 117, 112 je lica muškog spola, dok je šest prijavljenih lica ženskog spola – kazao je on.

Analizom broja predmeta koji su proslijeđeni na postupanje Kantonalnom tužilaštvu utvrđeno je da je u 2012. godini upućeno ukupno 10 izvještaja, u 2013. 23 izvještaja, u 2014. 26 izvještaja, u 2015. 23 izvještaja, dok je u 2016. godini upućeno 29 izvještaja zbog osnova sumnje za počinjena krivična djela u ovoj oblasti.

Od ukupnog broja počinilaca krivičnih djela, Kantonalnom tužilaštvu upućena su i tri izvještaja protiv tri malodobna lica.

Prema riječima šefa Odjela za organizovani kriminal i droge, uvidom u kaznenu evidenciju Uprave policije MUP-a BPK utvrđeno je da je po pomenutim prijavama donesen najveći broj osuđujućih presuda.

– Utvrđeno je da je zaprimljena ukupno 81 osuđujuća presuda za krivična djela zloupotrebe opojnih droga, od čega 65 uslovnih kazni, 12 zatvorskih kazni i četiri novčane kazne – istakao je on.

Uvidom u presude za lica koja su povratnici u vršenju ovih krivičnih djela utvrđeno je da su istima izrečene uslovne presude na već izrečene uslovne presude.

Pomenuta 81 presuda odnosi se na lica koja su rođena na području BPK Goražde, a Uprava policije u Goraždu ne raspolaže podacima o presudama za lica rođena van ovog kantona, jer se se kaznena evidencija vodi po mjestu rođenja.

U sklopu aktivnosti na prevenciji zloupotrebe opojnih droga, Odjel za organizovani kriminal i droge, kako je naglašeno, angažovan je na provođenju edukacija o opasnostima i štetnim posljedicama droga koje se svake godine održavaju u školama na području BPK.

IMG_4815

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.