• OBJAVLJENO: 05.04.2017.
Održana  12. vanredna sjednica Skupštine BPK Goražde
Usvojen Budžet i Zakon o izvršenju budžeta  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu

IMG_5016

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je juče svoju 12. vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrala prijedloge Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta za 2017.godinu. Obrazloženje u ime predlagača dao je ministar za finansije BPK Goražde Nudžeim Džihanić  .

Prihodi, primici i finansiranje u Budžetu BPK Goražde za 2017.godinu planirani su u iznosu od 39.170.895 KM što u odnosu na Budžet za 2016.godinu predstavlja povećanje od šest posto. Projekcija prihoda rađena je na osnovu realnih pokazatelja ostvarenih prihoda u toku 2016.godine , kao i na osnovu revidiranih projekcija prihoda dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija.Takođe, ovim Budžetom planirano je pokriće dijela deficita u iznosu od 500.000 KM tako da je planirani budžet u odnosu na rashode i izdatke veći . Osnovni prihodi iznose 28.400.000 KM dok je uz 5.000.000 KM grant sredstava iz Budžeta FBiH planirano i 2.400.000 KM na ime projekata i 880.000 za Civilnu zaštitu. U dijelu finansiranja planirana su sredstva u iznosu od 2.100.000 KM, a riječ je o namjenskom utrošku definisanom posebnim zakonskim propisima.

Nakon obrazloženja, uslijedila je rasprava te ulaganje amandmana na predloženi Budžet. Amandmane su uložili Klubovi poslanika Saveza za bolju budućnost (SBB), Stranke demokratske akcije (SDA, Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja,  te poslanici u Skupštini Alma Delizaimović, Edita Velić, Neno Zuko, Salko Obhođaš  Senad Čeljo i Almir Rašidović.

IMG_5019

Nakon rasprave, Vlada BPK Goražde na sjednici koja je održana u pauzi nije usvojila niti jedan amandman, nakon čega je uslijedilo izjašnjavanje Skupštine o predloženim amandmanima. Podršku Skupštine dobili su amandmani Stranke demokratske akcije (SDA), Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine BPK Goražde te poslanice Alme Delizaimović i poslanika Almira Rašidovića i Senada Čelja.

Između ostalog, izdvajamo amandman Kluba poslanika Stranke demokratske akcije (SDA)  čijim je usvajanjem općinama u sastavu našeg kantona planirano izdavajanje po 500.000 KM zbog  ustavne obaveze kantona da brine o lokalnim zajednicama, kao i obaveze da im obezbijedi normalno finansijsko poslovanje koje je u skladu sa potrebama lokalnih zajednica.

Nakon prihvatanja amandmana, Skupština BPK Goražde usvojila je Budžet BPK Goražde za 2017.godinu u iznosu od 40.118.395 KM.

U nastavku sjednice, Skupština je razmatrala prijedlog Zakona o izvršenju budžeta za 2017.godinu. Amandmane na ovaj zakon uložili su Savez za bolju budućnost (SBB), Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine i poslanici Edita Velić i Neno Zuko. Potrebnu većinu dobio je amandman Komisije za budžet kojim je predloženo da prilikom potpisivanja ugovora o djelu koji se odnose na Skupštinu, sekretar Skupštine, umjesto sekretara Vlade, treba tražiti pismenu saglasnost Komisije za budžet i finansije, uz obrazloženje neophodnosti i svrsishodnosti zaključivanja ugovora o djelu.

U obrazloženju stoji da Skupština kao zakonodavni organ često ima potrebu sklapanja ugovora dan prije njegove realizacije, kada je nemoguće dobiti saglasnost Vlade, na što je upozoravalo i Ministarstvo za finansije. Sa usvojenim amandmanom ovaj prijedlog zakona dobio je potrebnu većinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.