• OBJAVLJENO: 25.04.2017.
Završena  4. tematska sjednica Skupštine BPK Goražde
Usvojeni zaključci Koordinacije boračkih udruženja s prostora BPK Goražde i SDP-a

IMG_5445

Skupština BPK Goražde danas je održala nastavak 4. tematske sjednice na kojoj su doneseni zaključci vezani za  Informaciju  o procesuiranju predmeta ratnih zločina na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu 1992-1995.godina.

Usvojeni su zaključci Koordinacije boračkih udruženja s područja našeg kantona, te zaključci Socijaldemokratske partije (SDP).

U zaključcima Koordinacije boračkih udruženja koje je Skupština usvojila traži se:

a) Od Tužilaštva BPK Goražde informacija o razlozima neprovođenja Državne strategije po definisanim prioritetima;

b) Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH da izvrši analizu načina i rezultata rada Kantonalnog tužioca i njegovog zamjenika na procesuiranju ratnih zločina;

c) Da na osnovu dokumentacije dostavljene na uvid, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde pokrene postupak ispitivanja podobnosti kantonalnog tužioca Lazara Draška, da nepristrasno i objektivno obavlja funkciju na koju je imenovan obzirom na njegovu ulogu i rad kao javnog tužioca u Višegradu u ratnom periodu.

d) Od institucija u kojima se čuva arhivirana ratna dokumentacija da omoguće jednake mogućnosti pristupa i uvida u korištenje iste u odbranama i tužiteljstvima (OSA, MUP F/BiH, MUP RS i MO BiH)

e) Da se Skupštini BPK Goražde dostavi Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi peticije građana iz 2013.godine a koja je od strane Vlade BPK Goražde upućena nadležnim organima i institucijama.

Skupština BPK Goražde usvojila je i  zaključke  Socijaldemokratske partije (SDP koji se odnose na podršku ratnom komandantu Draganu Vikiću i svim komandantima Armije Republike BiH, pokretanje tužbe protiv Republike Srpske za opsadu, izgladnjivanje i ugrožavanje osnovnih ljudskih prava te na zahtjev da se davanje izjava i razgovori sa svjedocima u predmetima ratnih zločina obavljaju u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, a ne na Palama, Višegradu i Novom Goraždu, kao i da se ti razgovori i uzimanje izjava ne obavljaju u vrijeme praznika.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.